czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 24 stycznia 2011
  • wyświetleń: 14920

Słaby wynik czechowickich szkół

Na 94. miejscu w województwie śląskim znalazło się Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Czechowicach-Dziedzicach, w ogólnopolskim rankingu szkół ponadgimnazjalnych przygotowanym przez miesięcznik "Perspektywy" oraz "Rzeczpospolitą". To jedyne wyróżnienie dla jakiekolwiek czechowickiej placówki.

Słaby wynik czechowickich szkół
LO im. M. Skłodowskiej-Curie to jedyna szkoła odnotowana w rankingu, fot. SK


Czechowicki "Gimpel" wyprzedziły sąsiednie licea. Tym bardziej, że najlepszym liceum w naszym województwie okazało się być V LO z Bielska-Białej - szkoła ta uplasowała się na ósmej pozycji w kraju. Inne liceum - LO im. Bolesława Chrobrego z Pszczyny - znalazło się na 39 miejscu w województwie. Ponadto w pierwszej dziesiątce rankingu wojewódzkiego znalazły się również: LO Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej (3. w województwie, 64. w kraju), III LO im. Stefana Żeromskiego z Bielska-Białej (8. w województwie, 100. w kraju).

Wraz z rankingiem LO powstał również ogólnopolski ranking techników. Jednak żadna ze szkół z Czechowic-Dziedzic się w nim nie znalazła. Najbliższe, najwyżej "notowane" to Technikum nr 3 w ZS Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej - 10. w województwie i 98. w kraju.

Szkoły ponadgimnazjalne oceniano za pomocą czterech kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach przedmiotowych i zawodowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz ocena szkoły przez kadrę akademicką. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad przedmiotowych, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych oraz własne badanie ankietowe przeprowadzone przez Fundację Edukacyjną Perspektywy wśród kadry uczelni akademickich w całej Polsce.

SK / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.