czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 26 stycznia 2011
  • wyświetleń: 7553

Bezrobocie w Czechowicach

2305 mieszkańców z gmin Czechowice-Dziedzice i Bestwina zarejestrowało się w ubiegłym roku jako bezrobotni w Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Czechowicach-Dziedzicach. To o 163 osoby mniej niż w 2009 roku i 892 więcej niż w 2008 roku.

Bezrobocie w Czechowicach
Czechowicki „pośredniak” znajduje się przy ul. Kopcia 1, fot. SK


Jak wynika z danych na koniec 2010 r. bez pracy było 1545 osób. W ubiegłym roku najwięcej bezrobotnych było w lutym (1744), a najmniej w październiku 1464.

Podsumowując ubiegły rok warto przyjrzeć się danym dotyczącym osób bezrobotnych znajdujących się - w myśl przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

I tak osób poszukujących pracy do 25 roku życia było zarejestrowanych 294. Bezrobotnych absolwentów z wyższym wykształceniem (do 27 roku życia) odnotowano 35. Osób długotrwale bezrobotnych było 606, w tym 355 kobiet. Bez kwalifikacji zawodowych na bezrobociu pozostawało 448 osób, w tym 249 kobiet. Powyżej 50 roku życia pracy szukało 406 osób, w tym 249 kobiet, a 90 kobiet nie podjęło zatrudnienia po urodzeniu dziecka.

Bez doświadczenia zawodowego w ubiegłym roku odnotowano 248 osób, w tym 136 kobiet, a bez wykształcenia średniego – 929 ( w tym 459 kobiet). Osób samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia bez pracy było 96 (w tym 89 kobiet), a niepełnosprawnych – 92 (w tym 53 kobiet). Cztery osoby nie podjęły zatrudnienia po odbyciu kary pozbawienia wolności.

Z usług doradcy zawodowego w ubiegłym roku skorzystało 788 osób, a ze szkoleń oraz zajęć aktywizacyjnych w Klubie Pracy – 467. Ze stażu skorzystało 65 bezrobotnych, ze szkoleń (indywidualnych i grupowych ) 23 osoby. 45 osób skorzystało z dotacji na prowadzenie działalności gospodarczej, a 58 z prac społecznie użytecznych. Doposażono 15 stanowisk pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej. Dodatkami aktywizacyjnymi objęto 250 osób.

Jeżeli chodzi o oferty pracy – to dla osób z wykształceniem podstawowo-gimnazjalnym było ich 66, z zawodowym – 370, średnim – 89 a wyższym – 42.

SK / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.