czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 22 czerwca 2004
  • wyświetleń: 877

Wsparcie finansowe dla studentów

W Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach, przy ul. Ligockiej 1, (sekretariat) został uruchomiony punkt wydawania wniosków o wsparcie finansowe dla studentów z terenu powiatu bielskiego w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Lokalnego. W ramach ww. działania studenci mogą otrzymać stypendium w wysokości 350zł netto.

Wnioski można pobierać, a po skompletowaniu wymaganych załączników, składać do 15 lipca 2004r. od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

Tel. ZOPO: (032)215-20-57 lub (032) 214-48-60

Wsparciem finansowym programu mogą być objęci studenci, którzy spełniają następujące kryteria:
1. mają stałe zameldowanie na terenie powiatu bielskiego
2.znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej , których średni dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 504,00 zł (dochód za 2003 r. po pomniejszeniu o należny podatek, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz składki na ubezpieczenie społeczne) - Ustawa z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych z Dz.U.2003 nr 228, poz. 2255
3. studenci uczęszczający do szkół wyższych państwowych i niepaństwowych prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym.

Dane niezbędne do projektu:
1. Imię i nazwisko studenta
2. Adres zamieszkania
3. Wniosek - oświadczenie o dochodach www.czecho.pl/wydarzenia/dokumenty/oswiadczenie_studenci.doc class=dodaj>[pobierz]

Referat Promocji i Rozwoju Miasta
Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.