czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 25 czerwca 2004
  • wyświetleń: 722

Zaproszenie na szkolenia i warsztaty

Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach zaprasza do udziału w projekcie pod nazwą „Przygotowanie potencjalnych beneficjentów z Gminy Czechowice-Dziedzice do pozyskiwania i wydatkowania środków Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności” współfinansowanego przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej w ramach funduszy CPF ogólnych.

Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu szkoleń specjalistycznych związanych
z pozyskiwaniem środków finansowych z Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych Unii Europejskiej.

Szkolenia i warsztaty adresowane są do urzędników Urzędu Miejskiego, pracowników jednostek i instytucji podległych, liderów lokalnych, radnych i reprezentantów organizacji pozarządowych. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Szkolenia i warsztaty odbywać się będą od 01.09.2004 do 31.12.2004 roku.

Zgłoszenia zawierające imię, nazwisko, stanowisko pracy i dane teleadresowe należy składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, pokój 408 lub przesłać faxem na numer 32/2147182 lub pocztą elektronicznej na adres euro@czechowice-dziedzice.pl w terminie do28.06.2004. Do zgłoszenia należy dołączyć życiorys wraz z informacją na temat odbytych szkoleń z zakresu pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania i zarządzania projektami oraz informację na temat posiadanego doświadczenia w zakresie pozyskiwania środków finansowych i uczestnictwa w realizacji projektów. Zgłoszenie nie gwarantuje udziału w szkoleniu. Uczestnicy zostaną wybrani spośród zgłoszonych kandydatów.

Wszelkich informacji związanych z realizacją projektu udziela Pan Paweł Gałecki pod numerem telefonu 214-71-68.

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.