czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 23 marca 2011
  • 7 kwietnia 2011
  • wyświetleń: 3847

Wybory do Młodzieżowej Rady

Za nami:

Dobiega końca piąta kadencja Młodzieżowej Rady Miejskiej. Damian Żelazny, Przewodniczący Rady Miejskiej, zarządził już nowe wybory do Rady Młodych. Odbędą się 7 kwietnia.

Możliwość wybrania swojego przedstawiciela do Rady Młodych mają szkoły ponadpodstawowe, organizacje pozarządowe, które statutowo działają na rzecz młodzieży, instytucje kultury i nauki ukierunkowane na działalność z młodzieżą, kościoły i inne związki wyznaniowe skupiające młodzież, które mają siedzibę w Czechowicach-Dziedzicach. Każdy z podmiotów może wybrać tylko jednego przedstawiciela.

Młodzieżowa Rada Miejska została utworzona z inicjatywy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Intencją jej powołania było włączenie młodych ludzi do budowy społeczeństwa obywatelskiego, kształtowanie umiejętności formułowania i wyrażania własnych opinii, wyrabianie aktywności w życiu publicznym itp.

Początkowo Młodzieżowa Rada Miejska składała się z uczniów szkół średnich. Następnie została poszerzona o przedstawicieli szkół gimnazjalnych. W związku ze spadkiem działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej III kadencji, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu zaproponowała stworzenie nowej formuły jej funkcjonowania.

Zaproponowano włączenie do prac Młodzieżowej Rady Miejskiej przedstawicieli różnych środowisk działających na rzecz młodzieży. W czerwcu 2006 roku Rada Miejska uchwaliła nowy Statut Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Obecnie Rada Młodych jest reprezentacją młodzieży w wieku od 13 do 25 lat mieszkającej na terenie naszego miasta. Jej kadencja trwa dwa lata licząc od dnia wyborów.

Podstawowymi celami Rady Młodych są:

- kształtowanie postaw obywatelskich młodego pokolenia, włączenie młodzieży do współpracy z organami samorządowymi,
- konsolidacja działań środowisk młodzieżowych,
zapewnienie uczestnictwa młodzieży w procesie podejmowania decyzji bezpośrednio wpływających na sposób i standard ich życia,
- kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych oraz wyrabianie umiejętności podejmowania decyzji w określonych obszarach zagadnień,
- przedstawianie potrzeb i reprezentowanie młodzieży wobec władz samorządowych oraz instytucji.

aka / czecho.pl

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.