czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Wybory samorządowe 2018

Grzegorz Tomaszczyk

KW Stowarzyszenia Nowa Inicjatywa
Grzegorz Tomaszczyk

Kandydat do rady powiatu bielskiego

Okręg nr 2
Lista nr 19
Pozycja nr 10
wiek: 65 lat, wdowiec, dwóch synów i troje wnuków

z wykształcenia psycholog, aktualnie Sekretarz Miasta Bielsko-Biała

wieloletni, czynny społecznik - m.in. Prezes Stowarzyszenia Obywatelskie Forum Samorządowe w Czechowicach-Dziedzicach i członek zarządu Stowarzyszenia Wspierania Bielskiej Onkologii

Jestem rodowitym czechowiczaninem - synem nauczycielki i katechetki, przez wiele lat czynnie działającej przy Parafiach Św. Katarzyny i Jezusa Chrystusa Odkupiciela. Ukończyłem Szkołę Podstawową na Lipowcu i Technikum Hutnicze w Dziedzicach. Ponadto studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim i podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim.

W życiu zawodowym przez ponad 10 lat zajmowałem się badaniami przydatności zawodowej oraz szkoleniem kierowców i operatorów, a od 28 lat jestem urzędnikiem, aktualnie Sekretarzem Miasta Bielska-Białej z 20 letnim stażem na tym stanowisku. Pracuję w administracji samorządowej od początku jej istnienia, czyli od 1990 roku. Byłem ponadto radnym Rady Powiatu Bielskiego w kadencjach 2002-2006, 2006-2010 i 2010-2014. W wyborach samorządowych w 2014 roku nie kandydowałem.

W kręgu moich zainteresowań znajdują się m.in. problematyka społeczna, turystyka i piłka nożna. Jestem zdeklarowanym społecznikiem - od 14 lat przewodniczę Zarządowi Stowarzyszenia Obywatelskie Forum Samorządowe w Czechowicach-Dziedzicach, które przez wiele lat dało się poznać mieszkańcom naszego miasta jako organizator imprez turystycznych i sportowych, takich jak zawody, rajdy i wycieczki dla dzieci i młodzieży (jak również i dla dorosłych). W przeszłości OFS sam startował w wyborach samorządowych i miał swoich radnych zarówno w Radzie Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach, jak i w Radzie Powiatu Bielskiego. Będąc radnym powiatowym OFS reprezentowałem interesy naszego miasta. Po swojej czteroletniej nieobecności w Radzie Powiatu zdecydowałem się znów kandydować gdyż widzę, jak wiele jest wciąż do zrobienia dla naszego miasta na forum powiatu - chcę, aby nasze miasto było w sposób właściwy, silnie i godnie reprezentowane, na miarę potencjału największego miasta Powiatu Bielskiego. W tym celu zdecydowałem się na ponowny start w wyborach z list Komitetu Wyborczego Stowarzyszenia Nowa Inicjatywa - ugrupowania, które od dwunastu lat udanie rządzi naszym miastem, przeprowadzając wiele przedsięwzięć poprawiających jakość życia nas wszystkich.

Od początku 2017 roku jestem wdowcem. Żona Maria - wieloletni pracownik Urzędu Miejskiego w Czechowicach Dziedzicach oraz Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach - odeszła po kilkuletniej walce z chorobą nowotworową. Moja rodzina to synowie: Wojtek - ekonomista, manager produktów w firmie handlowej - oraz Mateusz - absolwent Akademii Wychowania Fizycznego - kierunku turystyka, prowadzący własną działalność gospodarczą w Krakowie. Mam też troje wnuków - Maję, Krzysia i Milenkę.

Żyję na tej rodzinnej czechowickiej ziemi „od zawsze” i nigdy nie chciałem stąd nigdzie wyjeżdżać. Jest mi tu dobrze. Jako radny powiatowy zrobię wszystko, co tylko możliwe aby zrównoważony rozwój naszej gminy zapewniał coraz wyższy komfort życia mieszkańców. Do tego niezbędne są Państwa głosy - proszę o nie, liczę na nie i z góry za nie dziękuję.