czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Wybory samorządowe 2018

Krzysztof Zuber

KW Prawo i Sprawiedliwość
Krzysztof Zuber

Kandydat do rady powiatu bielskiego

Okręg nr 2
Lista nr 10
Pozycja nr 3
Krzysztof Zuber

39 lat

żonaty, ojciec trojga dzieci, bezpartyjny

Zawodowo zajmuje się realizacją instalacji elektrycznych, w szczególności niskoprądowych. W ramach własnej działalności gospodarczej prowadzi również system opieki dla osób starszych i samotnych.


Wsparcie osób starszych i samotnych

W naszym społeczeństwie maleje ilość osób w wieku produkcyjnym, a rośnie liczba osób w podeszłym wieku. Dlatego szczególną uwagę poświęcam podejmowaniu wyzwań stawianych przez starzejące się społeczeństwo w zakresie opieki i pomocy.

Promocja przedsiębiorczości

Szereg społecznych problemów rozwiązuje satysfakcjonująca i dochodowa praca. Dlatego wśród priorytetowych działań odnajduję promocję lokalnej przedsiębiorczości i eliminację istniejących barier blokujących aktywność osób i środowisk.

Realizacja lokalnych potrzeb

Lokalna społeczność może zrealizować swoje cele poprzez obecność w lokalnych władzach. Stawiam na silny głos naszej społeczności na szczeblu powiatowym, zyskujący poparcie innych. Za istotny element w najbliższych latach uważam możliwie maksymalne wykorzystanie dla mieszkańców naszej gminy środków finansowych z programów centralnych. Dobra współpraca z przedstawicielami władz krajowych jest cennym atutem.