Zdrowie

 • 4 października 2021
 • wyświetleń: 3943

Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie w Szpitalu Pediatrycznym

Seniorzy, medycy, nauczyciele, studenci i osoby przebywające w placówkach opiekuńczych lub w nich zatrudnione mają prawo do darmowego szczepienia na grypę. Mowa o zaraźliwej chorobie wirusowej, w przypadku której zaszczepienie się gwarantuje łagodny jej przebieg. To bardzo ważne, zwłaszcza w przypadku osób starszych, dzieci oraz osób z chorobami przewlekłymi.

Będzie specjalna uchwała Rady Miejskiej ws. Szpitala Pediatrycznego
Będzie specjalna uchwała Rady Miejskiej ws. Szpitala Pediatrycznego · fot. Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej


Nieodpłatne szczepienia przeciw grypie realizuje nasz Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej. Zapisujemy się w godzinach od 8:00 do 14:00 dzwoniąc pod numer tel.: 881 045 960.

Prawo do dobrowolnej bezpłatnej szczepionki przeciw grypie mają:
 • medycy i osoby zatrudnione w placówkach medycznych
 • farmaceuci i pracownicy aptek
 • diagności laboratoryjni
 • nauczyciele akademicy i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami oraz inne osoby zatrudnione w uczelni
 • studenci i doktoranci uczestniczący w zajęciach z udziałem pacjentów
 • osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne
 • pracownicy pomocy społecznej, w tym zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
 • pacjenci:
 • zakładu opiekuńczo-leczniczego
 • zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego
 • hospicjum stacjonarnego lub domowego
 • oddziału medycyny paliatywnej
 • osoby przebywające w domu pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
 • nauczyciele i inne osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
 • funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze
 • Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego
 • seniorzy, czyli osoby urodzone nie później niż w 1946 r.


Na szczepienie przeciw grypie nie ma skierowań, wystarczy umówienie wizyty w punkcie szczepień. Termin wyznacza punkt szczepień podczas kontaktu z pacjentem.

Listę podmiotów wykonujących szczepienie znajdziemy na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-gr

mp / czecho.pl

źródło: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.