Zdrowie

  • 9 listopada 2021
  • wyświetleń: 4333

Nadal można zaszczepić się przeciwko grypie w "Wojewódzkim"

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej posiada jeszcze wolne dawki bezpłatnej szczepionki przeciwko grypie. Zgłaszać mogą się m.in. osoby, które ukończyły 75 lat.

szczepienie, szczepionka
Nadal można zaszczepić się przeciwko grypie w "Wojewódzkim" · fot. www.gov.pl/web/koronawirus


Z bezpłatnej dawki mogą również skorzystać pracownicy laboratoriów, nauczyciele akademiccy, a także pozostałe osoby zatrudnione w szkołach wyższych i studenci oraz doktoranci uczestniczący w zajęciach z udziałem pacjentów. Prawo do bezpłatnej szczepionki mają także pracownicy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej.

Bezpłatną dawkę mogą także otrzymać pracownicy przedszkoli, szkół, placówek wsparcia dziennego, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, zakładów opiekuńczo-wychowawczych oraz punktów oświaty innego państwa, znajdującego się na terytorium Rzeczpospolitej. 

Szczepieniami objęte są również służby mundurowe: żołnierze Sił Zbrojnych RP, policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Ochrony Kolei, straży gminnej i miejskiej, ochotniczych straży pożarnych, a także ratowników GOPR i WOPR.

W celu ustalenia terminu należy dzwonić pod numery telefonu: 33 - 8102144, 33- 8102002.

mp / czecho.pl

źródło: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.