czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Edukacja

  • 8 kwietnia 2020
  • wyświetleń: 3176

Weź udział w "Lipie". Tym razem przez internet!

Organizatorzy LIPY postanowili ułatwić wysyłanie dzieciom i młodzieży wspaniałych "lipowych" utworów i w regulaminie imprezy uwzględnili - po raz pierwszy w historii LIPY - przekazywanie prac pocztą elektroniczną, o czym nie wszyscy jeszcze wiedzą. Mają też nadzieję, że - mimo trudnych warunków egzystencjalnych - młodzi ludzie podejmą propozycję pisania tekstów o zarazie. Publikujemy list dyrektor SCK „Best” SM „Złote Łany” - Ireny Edelmam.

Reklama

Drodzy „Lipowicze”, Znakomici Artyści Pióra.

Jesteśmy pomysłodawcami Ogólnopolskiego Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej LIPA pod patronatem Prezydenta Bielska-Białej, organizowanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Złote Łany”, który wymyśliliśmy w 1983 roku. Jest to najstarszy, organizowany nieprzerwanie, konkurs literacki w Polsce!

Zdajemy sobie sprawę, że ze względu na ogłoszony w kraju stan epidemii Wasza twórczość literacka może być bardzo utrudniona. Z drugiej jednak strony - zmaganie z narastającymi uciążliwościami życia w domowej niewoli może stanowić źródło inspiracji. Pod pewnymi względami stan epidemii zaczyna bowiem przypominać stan wojenny, który był doświadczeniem życia naszego pokolenia. Waszym przeżyciem pokoleniowym jest teraz zaraza i wprowadzone przez władze restrykcje i nakazy. Myślimy, że macie szanse, aby sprostać zarazie literacko: ujawnić codzienną tragedię, makabrę i groteskę. Z własnego doświadczenia wiemy, że dobrze w tym celu pisać dziennik. Można też szkicować własne czy cudze przypadki życiowe na bieżąco, aby później zrobić z nich wycyzelowane „perełki literackie” - werystyczne, brutalne lub subtelne opowiadania, błyskotliwe nowele, poetycką prozę. W literackim „zwalczaniu” pandemii ważna jest szybkość, gdyż nawet wspaniałe realia i szczegóły po pewnym czasie odchodzą na zawsze w niepamięć. Ergo: zadbajcie o to, aby - jak mawiał Czesław Miłosz - spisać czyny i rozmowy.

Bardzo serdecznie zapraszamy Was do piór i klawiatur. Dla najlepszych znajdzie się miejsce w „lipowej” antologii z setką najcelniejszych prac stu młodych artystów pióra. Wierzymy, że efekt będzie poruszający, co najmniej jak Orkanowy „Pomór” lub „Dżuma” Camusa.

Życzymy dużo dobra, weny i zdrowia!

Dyrektorka SCK „Best” SM „Złote Łany” - Irena Edelman

juror - Jan Picheta


Uczniowie szkół podstawowych i średnich mogą nadsyłać teksty na „Lipę” pod adresem:

Spółdzielcze Centrum Kultury „Best” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany”
43-300 Bielsko-Biała,
ul. Jutrzenki 22
z dopiskiem Lipa’ 2020.

Tematyka i rodzaj literacki utworów są dowolne. Ilość prac jest ograniczona do sześciu tekstów. W przypadku utworów prozatorskich lub dramatycznych objętość prac ograniczono do pięciu stron znormalizowanego maszynopisu (9000 znaków). Warunkiem udziału jest nadesłanie samodzielnie napisanych utworów (nigdzie wcześniej niepublikowanych) w trzech egzemplarzach (pisanych na komputerze). Utwory należy opatrzyć słownym godłem (pseudonimem); to samo godło należy wpisać do karty zgłoszenia, która jest jedyną informacją o autorze. Prosimy o czytelne wypełnianie karty.

Do utworu pełnoletni uczestnicy dołączają zgodę na udział w konkursie oraz przetwarzanie i publikację ich danych osobowych (Załącznik nr 2 do karty zgłoszenia). W przypadku osób niepełnoletnich powyższą zgodę wyrażają ich rodzice - opiekunowie prawni (Załącznik nr 1 do karty zgłoszenia).
Utwory wraz z załącznikami można również przesyłać pocztą elektroniczną pod adresem:
lipa@sm-zlotelany.pl

Termin nadsyłania prac wraz z kartami uczestnika upływa 5 czerwca 2020 r. Jury pod kierunkiem Tomasza Jastruna wybierze 100 prac 100 najlepszych autorów, które będą opublikowane w „lipowej” antologii. Lista finalistów zostanie ogłoszona na stronie www.sckbest.pl do 7 września 2020. Laureaci zostaną powiadomieni listownie. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i publiczna prezentacja nagrodzonych utworów połączone będą z panelem dyskusyjnym i warsztatami literackimi prowadzonymi przez jurorów na podsumowaniu przeglądu 23października 2020 r. Pytania można kierować pod adresem e-mail: lipa@sm-zlotelany.pl - regulamin, karta zgłoszenia z załącznikami oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie www.sckbest.pl .

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.