czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Rozrywka

  • 15 marca 2013
  • 30 kwietnia 2013
  • wyświetleń: 3703

"Andropauza 2" odwołana

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "MDK" podaj

Zaplanowany na 8 maja spektakl "Andropauza 2" w Miejskim Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach został odwołany. Istnieje możliwość zwrotu bile­tów w godzinach od 7.30 do 15.30.

MDK


------

Przed nami nowe przy­gody roz­tań­czo­nych, roz­śpie­wa­nych i peł­nych wigoru pen­sjo­na­riu­szy - człon­ków kul­to­wej for­ma­cji tanecz­nej "Andro­pauza Dance". Czy ich przy­jaźń prze­trwa próbę... sił w zabie­ga­niu o względy kobiety bez­względ­nej i bez­względ­nie pięknej?

Czy wśród wielu róż­nic mię­dzy męż­czy­zną a kobietą może poja­wić się jesz­cze jedna róż­nica - róż­nica wieku? I na ile jeste­śmy silni, żeby umieć być sami?

Męska rzecz być z kobietą, pro­blem poja­wia się wtedy kiedy ona jest jedna, a ich pię­ciu. Autor wycho­dząc z zało­że­nia, że nie ma pro­ble­mów, są tylko roz­wią­za­nia zapew­nia o szczę­śli­wym zakoń­cze­niu. Dla kogo? O tym będzie­cie mogli prze­ko­nać się Pań­stwo sami, bo wojna płci jest odwieczna i w PESEL nie zagląda. Dla­tego sztukę dedy­ku­jemy Widzom w każ­dym wieku

aka / czecho.pl, źródło: MDK Czechowice-Dziedzice

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

MDK

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "MDK" podaj