czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Rozrywka

  • 4 września 2013
  • 11 września 2013
  • wyświetleń: 1567

Kurs tańca towrzystkiego w MDK

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "MDK" podaj

Za nami:

11 września o godzinie 19.00 w MDK rusza kolejny kurs tańca, tym razem towarzyskiego.

Reklama

Taniec towarzyski
fot. MDK Czechowice


W trakcie kursu uczest­nicy sys­te­ma­tycz­nie ćwi­czą kroki pod­sta­wowe i figury tań­ców towa­rzy­skich zawarte w Świa­to­wym Pro­gra­mie Tanecznym.

W trak­cie zajęć uczest­nicy poznają tańce stan­dar­dowe (walc angiel­ski, walc wie­deń­ski, tango, foks­trot, quick­step) oraz laty­no­ame­ry­kań­skie (cha-cha, rumba, samba, jive). Zaję­cia pro­wa­dzi peda­gog, instruk­tor cho­re­ograf tańca.

Szcze­gó­ło­wych infor­ma­cji udziela i zapisy pro­wa­dzi sekre­ta­riat MDK.

MS / czecho.pl
źródło: MDK Czechowice-Dziedzice

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

MDK

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "MDK" podaj