Rozrywka

  • 9 maja 2015
  • 15 czerwca 2015
  • wyświetleń: 3279

Konkurs: "Samolot moich marzeń"

Za nami:

Kształtowanie wyobraźni i poczucia estetyki, rozwijanie zdolności manualnych i twórczego myślenia, integracja środowisk szkolnych i lokalnych oraz promocja osiągnięć technicznych w regionie to cele konkursu plastycznego "Samolot moich marzeń".

Konkurs plastyczny przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Czechowice-Dziedzice. Motywem przewodnim jest tematyka związana z lotnictwem, aeronautyką, awiacją, żeglugą powietrzną. Inspiracją może być także Bielski Park Technologiczny. Zadaniem uczestników będzie wykonanie w dowolnej technice (malarstwo, rysunek, małe formy przestrzenne, grafika komputerowa, warsztatowa, fotografia, techniki mieszane, inne) i na dowolnym formacie wizji swojego wymarzonego samolotu.

Startujący zostaną podzieleni na pięć kategorii wiekowych:
  • do 6 lat (przedszkola)
  • od 6 do 10 lat (uczniowie klas I-III szkół podstawowych)
  • od 11 do 13 lat ( uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych)
  • od 14 do 16 lat (uczniowie szkół gimnazjalnych)
  • od 17 wzwyż (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych)


Prace nadesłane na konkurs muszą zawierać: imię, nazwisko, tytuł pracy, wiek, adres, telefon, e-mail szkoły/ placówki, imię nauczyciela prowadzącego zajęcia/ opiekuna. Do zgłoszonych prac należy dołączyć zgodę /oświadczenie rodzica, opiekuna na udział dziecka w konkursie. Prace należy dostarczyć do 15 czerwca na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji /Recepcja, 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 145.

Komisja konkursowa powołana przez organizatorów dokona oceny prac w dniach 17-19 czerwca przyznając nagrody i dyplomy. Prace konkursowe wystawione zostaną podczas trwania Targów Nowoczesnej Techniki "Feniksy 2015", które odbędą się w dniach 27-28 czerwca na terenie Lotniska w Kaniowie. Wyniki konkursu zostaną także ogłoszone na stronie internetowej: http://www.mosir.czechowice-dziedzice.pl.

Informacje o konkursie można uzyskać pod numerem: (32) 215-32-97. Organizatorem akcji jest przez Urząd Miejski, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Bielski Park Technologiczny.

BM / czecho.pl

źródło: MOSiR Czechowice-Dziedzice

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.