Rozrywka

  • 21 marca 2018
  • wyświetleń: 3283

Biblioteka zaprasza do konkursu "Wiosenne przygody zwierząt"

Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach zaprasza do udziału w III Gminnym Konkursie Logopedycznym "Wiosenne przygody zwierząt".

Celem konkursu pt. "Wiosenne przygody zwierząt" jest rozbudzenie twórczości plastycznej oraz wyobraźni dzieci z trudnościami artykulacyjnymi.

Konkurs skierowany jest do wszystkich dzieci mieszkających na terenie gminy Czechowice-Dziedzice.

Konkurs biblioteka


Regulamin konkursu:Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach oraz Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kazimierza Wielkiego w Czechowicach-Dziedzicach.

Konkurs adresowany jest do dzieci w następujących kategoriach wiekowych:
I - przedszkole (dzieci w wieku 4 i 5 lat)
II - zerówka, klasa 1
III - klasa 2, klasa 3

W ramach konkursu należy nadesłać pracę plastyczną służącą wzbogacaniu słownictwa oraz kompetencji językowych dziecka. Praca powinna zawierać ilustracje, w nazwie których znajdują się głoski ćwiczone przez dziecko na terapii logopedycznej.

Format pracy: A4 lub A3, technika dowolna.
Każda praca powinna zawierać metryczkę, na dołączonej do pracy kartce (np. doklejonej, dopiętej): imię, nazwisko dziecka, kategorię wiekową dziecka, adres, imię i nazwisko opiekuna dziecka i nazwę placówki (jeśli praca reprezentuje przedszkole lub szkołę) oraz tytuł pracy i głoski ćwiczone przez dziecko na terapii logopedycznej.

Prace mogą być wykonywane pod opieką logopedy, nauczyciela, pedagoga, rodzica lub innej osoby.
Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać na jeden z poniższych adresów:

Miejska Biblioteka Publiczna Oddział Dziecięcy ul. Niepodległości 32/34 43-502 Czechowice-Dziedzice lub dowolna Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach (lista filii oraz dokładne adresy znajdują się na stronie http://www.mbp.czechowice-dziedzice.pl)

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kazimierza Wielkiego w Czechowicach-Dziedzicach ul. Szkolna 6 43-502 Czechowice-Dziedzice mgr Marzena Białka - logopeda z dopiskiem "Konkurs logopedyczny".

Termin nadsyłania prac: 13.04.2018r. (decyduje data stempla pocztowego).
Komisja wybierze najciekawsze prace. Od decyzji komisji nie ma odwołania.
Wyłonienie zwycięzców nastąpi 16.04.2018r. Lista zwycięzców ogłoszona zostanie na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach oraz Szkoły Podstawowej nr 7 im. Kazimierza Wielkiego w Czechowicach-Dziedzicach.

Wręczenie nagród odbędzie się 23.04.2018r. o godzinie 10.00 w Filii nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach i połączone będzie z wystawą prac uczestników konkursu.

Prace przesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi; przechodzą na własność organizatorów wraz z prawami autorskimi.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania oraz wystawiania prac bez wypłacania honorariów.

Wszelkie informacje o konkursie dostępne pod nr telefonu: 692-088-026.

aka / czecho.pl

źródło: MBP Czechowice-Dziedzice

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Biblioteka Miejska Czechowice" podaj

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Biblioteka Miejska Czechowice

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Biblioteka Miejska Czechowice" podaj