czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Rozrywka

  • 25 listopada 2009
  • wyświetleń: 1379

Chór obchodzi swoje 75-lecie

Chór mieszany przy parafii św. Katarzyny obchodzi w 2009 roku jubileusz 75-lecia swego istnienia. Od 1934 roku chórzystom przyświeca idea, by piękno stworzone przez śpiew zachwycało drugiego człowieka. W ciągu całego 2009 roku członkowie chóru pieśnią dziękują za dar śpiewu.

Reklama

Na zakończenie roku jubileuszowego w ramach uroczystego koncertu, który odbył się w niedzielę, 25 listopada w kościele pw. św. Katarzyny zacni jubilaci zaprezentowali kilka utworów z ich różnorodnego repertuaru m.in. Gaude Mater, Bogurodzica, Cantate Domino, Ave Verum, Ave Maria pod dyrygenturą Agnieszki Gregorczyk-Sinkowskiej i akompaniamencie Ewy Bąk.

Burmistrz Czechowic-Dziedzic Marian Błachut wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Markiem Kwaśnym przekazali Jubilatom kwiaty oraz prezent z okazji 75-lecia istnienia chóru w postaci elektronicznego instrumentu klawiszowego, sfinansowanego ze środków gminy.

W koncercie gościnnie wziął udział chór PZKO „Zaolzie” z Orlovej – lutni z Czech, który w roku ubiegłym obchodził swoje 85-lecie. Chórzyści swój występ rozpoczęli od pieśni „Santa Maria” podkreślającej szczególny stosunek Polaków do Św. Marii oraz przekazali wspaniałe życzenia zawarte w pieśni „Niech Wam Bóg błogosławi co dnia”.

***

Chór mieszany parafii św. Katarzyny został zawiązany 4 lutego 1934 roku, a 15 lutego pierwszą próbą zapoczątkował swoją działalność. Bazą członkowską chóru były: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej Męskiej, Kongregacja Mariańska Panien. Współtwórcą chóru był ks. kanonik Jan Barabasz, a głównym założycielem dyrygent Józef Borgieł. W latach 1934-1939 chór liczył 50-60 osób, a próby odbywały się dwa razy w tygodniu. Pomyślnie rozwijającą się pracę przerwała w latach 1939-1945 II wojna światowa.

12 sierpnia 1945 roku, z inicjatywy Józefa Borgła, przy wsparciu ks. Prof. Józefa Skudrzyka i Czesława Wojciechowskiego (do 1939 roku prezesa Parafialnej Akcji Katolickiej) reaktywowano działalność chóru. Wybrano tymczasowy zarząd, którego prezesem został Czesław Wojciechowski (dyr. SP nr 1), skarbnikiem Franciszek Herczek a sekretarzem Józef Pustelnik (po reaktywowaniu chóru pełnił funkcję prezesa do 2004 roku).

W powojennym okresie chór dopracował się bogatego programu, obejmującego zestaw pieśni na wszystkie okresy liturgiczne roku kościelnego oraz mszy polskich i łacińskich takich kompozytorów jak: S. Moniuszko, J. Maklakiewicz, K. Kurpiński, A. Chlondowski, O.M. Żukowski, K. Klein, J.Grimm, Gruber, 2 Msze Pasterskie J. Gabzdyla i msza ku czci Matki Boskiej Nieustającej Pomocy skomponowana przez J. Świdra.

Za największe osiągnięcie uważane jest wykonanie przez chór w kościele św. Katarzyny Mszy Koronacyjnej Mozarta z towarzyszeniem orkiestry oraz koncert z okazji poświęcenia nowych organów w 1995 roku.

Od 1947 roku do czasu odejścia na emeryturę w 1976 roku opiekę nad chórem sprawował ks. Proboszcz Juliusz Pustelnik. W latach 60-70 XX w polityka państwa doprowadziła do ograniczenia działalności chóru. W latach 1979-1982 za sprawą ks. Proboszcza Rudolfa Jeziorskiego i dyrygenta Marcina Wilczka, nastąpił ponowny rozkwit działalności chóru.

Od 1982 roku przez okres 25 lat dyrygowała i prowadziła prace w chórze Pani Krystyna Borgieł. W tym okresie nawiązane zostały kontakty z chórami: kościoła pw. Matki Boskiej Uśmiechnięte w Pszowie, PZKO „Zaolzie” w Orlowej-Lutni, „Moniuszko” z Czechowic-Dziedzic.

Chór koncertował w kościołach czechowickiego dekanatu, Bielska-Białej, Hałcnowa, Milówki, Istebnej, Ustronia, Polany, Żywca, Katowic, Rudy Śląskiej, Zakopanego oraz innych miejscowościach diecezji bielsko-żywieckiej i archidiecezji śląskiej.

W tym czasie chór uzupełniał i rozszerzał repertuar o opracowania nowych utworów. Od 2001 roku opiekę nad chórem sprawuje ks. Proboszcz Andrzej Zelek. W 2007 roku ze względów na stan zdrowia, po 25 latach pracy w chórze odeszła dyrygent Krystyna Borgieł. Od lipca 2007 roku do stycznia 2008 roku chórem dyrygowała Dorota Pollak.

Od czerwca 2008 roku chórem dyryguje Agnieszka Gregorczyk-Sinkowska. Obecnie chór liczy 27 stałych członków.

W 27 leniej działalności chóru były okresy wielkiego entuzjazmu i rozkwitu, ale też okresy przerwanej działalności. Radość wspólnego śpiewania i przebywania ze sobą w chwilach radosnych i smutnych. Podtrzymywanie tradycji śpiewu na chwałę Najwyższego jest sukcesem chóru.

Źródło: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach / http://www.czechowice-dziedzice.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.