czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Sport

  • 9 sierpnia 2019
  • 31 sierpnia 2019
  • wyświetleń: 1574

Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Radnych Powiatowych

Za nami:

W sobotę, 31 sierpnia, na boiskach w Ośrodku Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie odbędzie się Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Radnych Powiatowych: Grzegorza Gawędy i Łukasza Pasierbka.

Godzina rozpoczęcia: 9:00 Liczba drużyn: 12 - decyduje kolejność zgłoszeń.

Regulamin Turnieju:

1. Patronat medialny nad Turniejem sprawuje www.gminabestwina.info.
2. Turniej odbędzie się w Ośrodku Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie w sobotę, 31 sierpnia 2019 r.
3. Zapisy na Turniej prowadzone są poprzez przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: danielek2002@o2.pl do dnia 26 sierpnia.
4. W celu zgłoszenia się na Turniej należy wypełnić kartę zgłoszeniową stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu. Rozgrywki odbywać się będą bez podziału na grupy wiekowe i bez względu na płeć.
5. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodzica/opiekuna na udział w Turnieju.
6. Wpisowe za udział w Turnieju wynosi 20 zł od drużyny. Turniej przeznaczony jest dla mieszkańców gminy Bestwina, dopuszcza się również, że jeden z zawodników może nie być mieszkańcem gminy.
7. Turniej odbywa się wg zasad stosowanych w siatkówce plażowej. Rozgrywki toczyć się będą systemem brazylijskim.
8. Organizator nie zapewnia sędziów. Warunkiem udziału w Turnieju jest sędziowanie przez zgłoszoną drużynę meczów innych drużyn.
9. Biorąc udział w Turnieju uczestnik wyraża zgodę na:
a) utrwalanie swojego wizerunku przez organizatorów Turnieju,
b) korzystanie z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją Turnieju oraz przenosi na organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z Turniejem,
c) przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia do udziału w Turnieju potrzebnych dla organizacji tego Turnieju.
10. Organizator nie odpowiada za wszelkie straty, szkody, kontuzje poniesione przez uczestników przed, w trakcie i po Turnieju, jak również za rzeczy zaginione w czasie Turnieju.
11. Organizator nie ubezpiecza uczestników (zawodników), zawodnicy mogą ubezpieczyć się we własnym zakresie o ile nie posiadają ubezpieczenia.
12. W sprawach nie ujętych Regulaminem decyduje Organizator.
13. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.
14. Zawody zostaną odwołane w przypadku, kiedy Organizator w dniu i na miejscu stwierdzi brak możliwości rozegrania Turnieju.
15. Zgłoszenie udziału w Turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.


Regulamin Turnieju, Formularz zgłoszeniowy oraz Zgoda rodziców dla niepełnoletnich uczestników do pobrania tutaj.

aka / czecho.pl, źródło: gminabestwina.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.