Sport

  • 15 lipca 2003
  • wyświetleń: 1820

Ważne dla wszystkich

W ostatnich tygodniach w naszym mieście odbywają się zebrania sprawozdawczo wyborcze. Szkoda , że w spotkaniach tych uczestniczy ok. 30–50 osób co stanowi niespełna jeden procent mieszkańców. Na spotkaniach poruszane są sprawy bezpośrednio dotyczące mieszkańców. Są to różne sprawy, a w szczególności dotyczące bezpośrednio konkretnych problemów osiedla. Są również poruszane sprawy, które dotyczą całego miasta.
Najważniejszą z nich jest bezpieczeństwo publiczne. Problem ten wysuwa się na czoło problemów mieszkańców. Wnioski ze spotkań są jednoznaczne: to musi znaleźć się pilnie w sferze skutecznych działań władz miasta. Nie ważne, jakie rozwiązania zostaną przyjęte i jakie to spowoduje koszty dla budżetu miasta. Wiadomo, że nie osiągniemy stanu idealnego ale znacząca poprawa w tym względzie jest konieczna i pilna. Nie czekając na dalsze zebrania osiedlowe Komisja Samorządności i Porządku Publicznego Rady Miasta zobowiązana została do pilnego przystąpienia do opracowania programu poprawy bezpieczeństwa publicznego w gminie. Program ten powinien określić najpilniejsze, realne i efektywne działania. Opracować go należy w ścisłej współpracy z zarządami osiedli, policją i strażą miejską, jak i działającymi na terenie miasta firmami ochroniarskimi. Przedmiotem prac nad programem winien być również problem wprowadzenia efektywnego monitoringu miejsc publicznych. Wynikiem opracowanego programu powinny stać się również wytyczne dla Rady Miejskiej odnośnie konstruowania budżetu gminy na rok 2004.

Na niektórych spotkaniach poruszana jest również sprawa hali sportowo–widowiskowej. Hala była stałym punktem programów wyborczych – nie tylko ostatnich. Do tej pory wybudowanie jej nikomu się nie udało. Nasze miasto stać na wybudowanie tego typu obiektu, zwłaszcza, że większość środków na jej realizację pozyskać należy z zewnątrz. Rozpatrywane są możliwości różnych lokalizacji. Jedną z dobrych lokalizacji wydają się być tereny po firmie Apollo, których nabycie przez gminę jest rozważane. Połączenie hali z kompleksem handlowo-usługowo-gastronomicznym pozwoli obniżyć koszty eksploatacyjne. Zakłada się, że wielu przedsiębiorców może być zainteresowanych uczestniczeniem w przedsięwzięciu. Usytuowanie hali w pobliżu parku pozwoli na uatrakcyjnienie oferty aktywnego wypoczynku mieszkańców. Najważniejszą jednak sprawą jest to, że miasto uzyska obiekt, w którym będzie można organizować profesjonalne imprezy sportowe i rozrywkowe . Inwestycja skierowana jest głównie w stronę młodzieży uprawiającej sport wyczynowo i amatorsko . Mamy wspaniałą sekcję judo, bardzo dobre siatkarki i siatkarzy , zawody w halowej piłce nożnej przyciągają coraz więcej zawodników i kibiców, na małych salach przy szkołach rozgrywanych jest wiele zawodów i turniejów, które mogły by być rozgrywane na tejże hali . Rodzice chętnie by zobaczyli swoje pociechy w akcji. Mamy w Czechowicach wiele utalentowanej artystycznie młodzieży, taki obiekt służył by im jako miejsce organizowania imprez czy spotkań co w Miejskim Domu Kultury jest utrudnione ze względu na podpisane przez kino „Świt” umowy dotyczące pory wyświetlania filmów.

Pieniądze na budowę hali można pozyskać z różnych źródeł – w tym również ze środków UE. Halę wybudować trzeba sprawnie i możliwie szybko pozyskując jak najwięcej środków z zewnątrz. Nie może być mowy o rezygnacji z budowy sal gimnastycznych przy szkołach. To ważny i oddzielny program. W tym roku zaczynamy budowę sali przy SP-1 a w przyszłym roku przy SP-5.
Sprawą, która dotyczy wszystkich mieszkańców, a która poruszana była na niektórych zebraniach jest sprawa dworca autobusowego. Narosło wokół niej wiele nieporozumień i niedomówień.

W roku 1992 opracowany był projekt, który zakładał zorganizowanie małego komfortowego dworca autobusowego na kolejowych terenach za budynkiem poczty /teren pomiędzy torami a ul. Towarową/ – co pozwalało na wykorzystanie obecnego placu autobusowego, położonego na gruncie nie będącym własnością gminy, dla inwestycji kubaturowej lub przejściowo na parking obsługujący ścisłe centrum miasta. Idea ta znalazła swoje miejsce w Studium Zagospodarowania Gminy. W celu doprowadzenia do realizacji projektu w ciągu dziesięciu lat nie podjęto żadnych skutecznych działań.

Jak w każdym mieście potrzeba szukania w centrum miasta nowych miejsc parkingowych jest bezdyskusyjna. O tej konieczności w pismach do władz miasta sygnalizują nieustannie nie tylko handlowcy. Parking zorganizowany na miejscu obecnego dworca autobusowego mógłby pomieścić ok. 75 wygodnych miejsc postojowych – czyli tyle ile jest w niewygodnych i niebezpiecznych zatokach przy całej ul. Kolejowej. Docelowe zorganizowanie dworca może zaistnieć pod warunkiem wejścia w posiadanie przez gminę terenu. Proces ten trwać będzie jednak pewien czas. Wobec pilnej potrzeby i możliwości uruchomienia nowych miejsc parkingowych w centrum miasta zaproponowane zostało rozwiązanie przejściowe, które pozwoli szybko zorganizować parking a użytkownikom komunikacji zbiorowej zrealizować przystanki wzdłuż ul. Towarowej, zlokalizowane przy szerokim bo ok. 5 m nowym chodniku. Powierzchnia udostępniona dla pasażerów byłaby wielokrotnie większa niż ta jaką mają do dyspozycji na zrujnowanej nawierzchni placu autobusowego. Zagospodarowanie tego chodnika niemal w całości pozostałoby jako element zagospodarowania docelowego dworca. Ewentualne przejściowe utrudnienia, które związane są z tymczasowym rozwiązaniem nie są tak wielkie, by odstępować od realizacji tego zadania czy po raz kolejny odsuwać go w czasie.
Z prowadzonych od stycznia rozmów z przedstawicielami PKP, zainicjowanych przez Pana Przewodniczącego RM, wynika, że istnieje przychylność PKP dla realizacji tego zamierzenia. Na ostatnim spotkaniu dotyczącym tej sprawy pozytywnie o niej wypowiedzieli się i podpisali odpowiednią notakę m.in. wicestarosta W. Maśka, wiceburmistrz St. Czyż, dyrektor PKM S. Broncel, obecni radni, przedstawiciele zarządcy ulicy, komunikacji powiatowej i miejskiej. Pozytywnie o przedsięwzięciu wypowiedziała się również Komisja Rozwoju i Rolnictwa oraz Komisja Budżetu i Finansów RM.


Radni Klubów:
Obywatelskie Forum Samorządowe
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Lepsze Jutro Czechowic-Dziedzic

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.