czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 18 sierpnia 2004
  • wyświetleń: 715

Fundacja Batorego

Fundacja im. Stefana Batorego zaprasza do ubiegania się o dotacje na rozwój instytucjonalny organizacji pozarządowych. Termin nadsyłania listów intencyjnych upływa 10 września 2004.

Dotacje na rozwój instytucjonalny mają pomóc organizacjom pozarządowym w budowaniu stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, pomagać w tworzeniu perspektywicznych planów działania i finansowania, przyczyniać się do podnoszenia standardów pracy i zarządzania organizacją.

O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, które:

- pełnią ważną rolę w określonej dziedzinie życia społecznego lub w konkretnym regionie kraju oraz współpracują z innymi organizacjami i instytucjami, działając na rzecz dobra publicznego;

- mają wizję rozwoju i wzmacniania swojej organizacji i są zdecydowane ją realizować;

- powstały przed 2002 rokiem i zatrudniają co najmniej 3 stałych pracowników;

- mają zróżnicowane źródła finansowania (przychody z jednego źródła nie przekraczają średnio 50% rocznego budżetu); są niezależne od władz państwowych, samorządowych, partii politycznych i instytucji komercyjnych.

Terminy:

10 września - złożenie listu intencyjnego (liczy się data wpłynięcia dokumentów);
14 października - zaproszenie wybranych organizacji do złożenia pełnego wniosku;
22 listopada - złożenie pełnego wniosku.

W okresie od 22 listopada do 15 grudnia planowane są wizyty w organizacjach zaproszonych do złożenia wniosku. Decyzje o przyznaniu dotacji będą podjęte do końca roku.

Zastrzega się możliwość zmiany terminu rozpatrzenia listów intencyjnych i wniosków.

List intencyjny należy przesłać do 10 WRZEŚNIA 2004 (liczy się data wpłynięcia dokumentów) pod adresem:

Fundacja im. Stefana Batorego,
ul. Sapieżyńska 10A
00-205 Warszawa
tel.: (22) 536 02 43, faks: (22) 536 02 20e-mail: ekulik@batory.org.pl
www: www.batory.org.pl/spob/rozinst.htm

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.