Reklama

Wiadomości

  • 24 sierpnia 2011
  • wyświetleń: 1950

Droga do sukcesu w powiecie

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej informuje, iż w sierpniu rozpoczęto realizację projektu "Efektywna edukacja zawodowa w Powiecie bielskim droga do sukcesu". Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Projekt będzie realizowany od 1 sierpnia 2011 roku do 31 lipca 2013. Jego wartość to 1.569.036,74 PLN. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a wartość dofinansowania z EFS wynosi 1 333 681,23 PLN.

Projekt jest skierowany do uczniów szkół, dla których Powiat jest organem prowadzącym:
- Technikum nr 1 oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Zespole Szkół Technicznych Licealnych im. Stanisława Staszica,
- Technikum nr 2 w Zespole Szkół Silesia,
- Technikum nr 3 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 w Zespole Szkół Handlowo-Usługowych.

Celem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej oraz poszerzenie opieki psychologiczno-pedagogicznej, a także wzmocnienie zdolności 420 mężczyzn i 100 kobiet do przyszłego zatrudnienia.

W ramach realizacji projektu wsparciem objętych zostanie ogółem 520 uczniów i uczennic z w/w pięciu czechowickich szkół zawodowych i technicznych. W ramach projektu przewidziane są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, językowo-matematyczne, doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna wraz z zajęciami wspomagającymi w tym taniec, zajęcia sportowo-rekreacyjno-integracyjne i zajęcia komputerowe, zajęcia pozalekcyjne w tym koła językowe i matematyczne, fizyczne, z przedsiębiorczości, ceramiki, teatralne, muzyczne, rękodzieło, przyrodniczo-turystyczne, poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe, oraz zajęcia techniczne z zakresu projektowania w systemie wspomagającym projektowanie CAD/CAM, projektowania części maszyn, konstrukcji budowlanych, obrabiarek numerycznych oraz sterowników PLC i zajęcia z zastosowania nowoczesnych technologii i sprzętu gastronomicznego w technologii gastronomicznej.

W ramach projektu przewidziane są również warsztaty z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn, a także Warsztaty Szkoły Liderów. Wszystkie zajęcia w projekcie są bezpłatne.

W chwili obecnej trwają prace związane z organizacją Biura Projektu, które mieścić się będzie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40.

Proces rekrutacji uczniów rozpocznie się we wrześniu i prowadzony będzie na terenie szkół objętych projektem. Informacja o naborze zostanie umieszczona na stronie internetowej Powiatu bielskiego, na stronach internetowych szkół objętych projektem oraz w ich siedzibach.

Na potrzeby realizacji projektu pracownie szkół zostaną doposażone m. in. w tablice interaktywne, odtwarzacze CD/DVD, komputery na zajęcia projektowania CAD/CAM, tokarkę edukacyjną wraz z oprzyrządowaniem.

aka / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.