Wiadomości

  • 3 listopada 2011
  • wyświetleń: 3414

Bestwina: nagrody dla nauczycieli

W Bestwinie odbyło się uroczyste wręczenie nagród wójta wyróżniającym się w swojej pracy nauczycielom. Była to także okazja do wręczenia dyplomów i zaświadczeń o uzyskaniu kolejnego stopnia awansu zawodowego.

Nagrody wójta otrzymały:
- Małgorzata Zawiła - Zespół Szkolno Przedszkolny w Bestwinie - za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno wychowawczej, a w szczególności za realizację projektu edukacyjnego "Pierwsze uczniowskie doświadczenia", wdrażanie nowatorskich metod nauczania, a także za wzorowe pełnienie funkcji wicedyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bestwinie.

- Maria Zyzańska - Zespół Szkolno Przedszkolny w Bestwinie - za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno wychowawczej, a w szczególności za wdrażanie nowatorskich metod nauczania oraz doskonalenie warsztatu pracy i wzbogacanie oferty edukacyjnej Przedszkola w Bestwinie.

- Wiesława Ochman-Szeliga - Zespół Szkolno Przedszkolny w Bestwince - za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno wychowawczej, a w szczególności za wzorową organizację pracy kierowaną placówką, systematyczne wzbogacanie bazy dydaktycznej wdrażanie nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i pedagogicznych, a także prawidłową realizację budżetu placówki oraz tworzenie odpowiednich warunków nauki i pracy dla uczniów i nauczycieli.

- Łucja Firganek - Zespół Szkolno Przedszkolny w Bestwince - za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno wychowawczej, a w szczególności za osiąganie przez wychowanków sukcesów w konkursach o zasięgu ogólnopolskim, pozyskiwanie wyposażenia i pomocy dydaktycznych do nauki języka angielskiego, oraz wdrażanie nowatorskich metod nauczania.

- Jolanta Kuczyńska - Zespół Szkolno Przedszkolny w Janowicach - za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno wychowawczej, a w szczególności za skuteczne przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych, na poziomie ogólnokrajowym, wdrażanie nowatorskich metod nauczania, doskonalenie warsztatu pracy i wzbogacenie oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Janowicach.

- Monika Krężelok - Zespół Szkolno Przedszkolny w Janowicach - za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno wychowawczej, w szczególności za wdrażanie nowatorskich metod nauczania, prowadzenie zajęć dla uczniów w czasie ferii zimowych i letnich, organizację wycieczek i rajdów górskich dla uczniów, a także coroczną organizację Janowickiego Rajdu Rowerowego.

- Beata Kozioł - Zespół Szkolno Przedszkolny w Kaniowie - za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno wychowawczej, a w szczególności za stosowanie nowatorskich metod nauczania, podejmowanie skutecznych działań na rzecz integracji dzieci niepełnosprawnych, opracowanie i wdrożenie programu propagującego czytelnictwo, oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Kaniowie.

Wójt gminy Bestwina Stefan Wodniak wraz z dyrektorem Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli wręczyli dyplomy awansu zawodowego następującym nauczycielom:
- Dorota Kóska-Beniowska -ZSP Kaniów
- Iwona Pala-Legutko - ZSP Bestwinka
- Agnieszka Wiewióra - ZSP Bestwina

aka / czecho.pl

źródło: gminabestwina.info

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.