Wiadomości

  • 3 marca 2012
  • 6 marca 2012
  • wyświetleń: 2213

Konferencja Interblok w pałacu

3 marca w Pałacu Kotulińskich w Czechowicach-Dziedzicach odbyła się druga Konferencja Monitorująca szkolny Program "Interblok".

Konferencję rozpoczął prof. W. M. Kwiatek witając władze miasta w osobach Przewodniczącego Rady Miejskiej - Damiana Żelaznego, Burmistrza Czechowic-Dziedzic Macieja Kołoczka oraz Dyrektora czechowickiego Zespołu Placówek Oświatowych i W-ce Przewodniczącego Sejmiku Śląskiego Andrzeja Kamińskiego.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele szkół gimnazjalnych z Chorzowa, Czechowic-Dziedzic, Ligoty, Zabrzega, Jastrzębia-Zdroju, Kwaczały, Krakowa, Rakszawy, Tarnawy Dolnej, Ustronia, Wielunia, Wojkowic Kościelnych.

W swoim inauguracyjnym wystąpieniu Kierownik Projektu prof. W. M. Kwiatek stwierdził, że program nie jest łatwy i wymaga od nauczyciela zaangażowania oraz bardzo dobrej organizacji. Potrzebuje także zrozumienia i wsparcia ze strony organów prowadzących i władz oświatowych.

Padły ciepłe słowa skierowane do władz Gminy Czechowice Dziedzice za zaangażowanie na rzecz testowanego Interbloku, co stanowi ewenement realizowanego programu. Czechowice-Dziedzice są jedyną gminą w Polsce, gdzie do projektu zostały zakwalifikowane wszystkie gimnazja a burmistrz i władze miasta już teraz dbają o to, aby po okresie testowania projektu uczniowie naszej gminy mogli poprzez eksperyment i własną twórczość odkrywać prawa przyrody.

Zastępca Burmistrza Maciej Kołoczek przedstawił krótką historię miejsca, w którym odbywała się konferencja a jednocześnie podziękował za zorganizowanie konferencji monitorującej w naszym mieście. Zadeklarował również dalszą pomoc związaną z realizacją programu Interblok.

W trakcie konferencji nauczyciele w grupach warsztatowych prezentowali osiągnięcia i efekty realizacji programu w swoich szkołach. Dzielili się sukcesami i sposobami rozwiązań napotkanych trudności. Zgodnie z programem konferencji uczestnicy przeprowadzili analizę SWOT przedsięwzięcia oraz badania fokusowe. Dyskutowano również na temat możliwości upowszechnienia projektu.

Podsumowując konferencję Koordynator Merytoryczny Projektu Ivo Wroński a jednocześnie Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. J. Słowackiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Krakowie stwierdził, że cele konferencji zostały osiągnięte a uzyskana bezpośrednia informacja zwrotna od nauczycieli na temat realnych warunków w jakich realizowany jest projekt daje szansę na dalsze jego udoskonalenie. Szczególnie cenne okazały się uwagi dotyczące napotkanych trudności oraz pomysłów udoskonalania warsztatu pracy dydaktycznej.

Zdaniem uczestników i prowadzących sobotnia konferencja odbyła się we wspaniałym miejscu z cudowną atmosferą i gościnnością.
Wszelkie koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem konferencji zostały pokryte z funduszy unijnych.

Barbara Michałek-Piernik / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.