czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 23 marca 2012
  • 19 kwietnia 2012
  • wyświetleń: 5119

Brakuje ławników - wybory

Sześć osób z naszej gminy ma szansę zostać ławnikiem w Sądzie Okręgowym w Katowicach na kadencję 2012-2016. Czterech z nich będzie orzekać w sprawach karnych, dwóch w rodzinnych.

Zainteresowani mogą zgłaszać swoje kandydatury do poniedziałku 23 kwietnia. Jak na razie do Urzędu Miejskiego nie wpłynęło żadne zgłoszenie, ale jest jeszcze sporo czasu. Być może wpłynie to na większe zainteresowanie tym niedawno jeszcze popularnym zajęciem.

W ubiegłym roku kandydaci mieli zbyt mało czasu na zdobycie wymaganych zaświadczeń i rekomendacji. Dlatego niemal w każdej gminie brakowało chętnych na to stanowisko.

Tuż przed wyborami radni powołają zespół, który przygotuje i przedstawi opinię o kandydatach. Radni zasięgną również informację o chętnych na ławników od Wojewódzkiego Komendanta Policji w Katowicach. Ławnicy wybierani są w głosowaniu tajnym.

Przypomnijmy, że ławnikiem może być wybrany ten, kto posiada obywatelstwo polskie i korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich, ma nieskazitelny charakter, ukończył 30 lat, a nie przekroczył 70. Osoba, która chce zostać ławnikiem musi być zatrudniona, prowadzić działalność gospodarczą lub mieszkać w miejscu kandydowania co najmniej od roku. Ławnik musi mieć minimum wykształcenie średnie oraz dobry stan zdrowia.

Ławnikami nie mogą być osoby zatrudnione w sądach i prokuraturze, wchodzące w skład organów od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, funkcjonariusze policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń, adwokaci i aplikanci adwokaccy, radcy prawni i aplikanci radcowscy, duchowni, żołnierze w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariusze Służby Więziennej, radni gminy, powiatu i województwa. Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż w jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

wak / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.