Wiadomości

  • 29 marca 2012
  • 30 marca 2012
  • wyświetleń: 7664

Zabrzeg: zbudują nowe wały

Skanska podpisała umowę na rozbudowę istniejącego i budowę nowego wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły między miejscowością Zabrzeg a Goczałkowicami Zdrój. Koszt modernizacji wyniesie ponad 9 mln zł brutto. Przebudowa zostanie zakończona do końca lipca 2014 r. Inwestorem jest Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.

Foto-temat: Powódź w powiecie
Skanska zbuduje wały przeciwpowodziowedla gmin Czechowice - Dziedzice i Goczałkowice Zdrój


Przebudowywany odcinek obwałowań położony jest na terenie miejscowości Zabrzeg, Czechowice-Dziedzice oraz w niewielkim zakresie w miejscowości Goczałkowice-Zdrój. Wały wykonane zostały w okresie międzywojennym i powojennym. Znajdują się one w różnym stanie technicznym i nie stanowią ciągłości na przebudowywanym odcinku.

Powodem modernizacji i budowy wału jest powódź jaka miała miejsce w roku 2010, kiedy to Zbiornik Goczałkowicki został przepełniony, a woda zalała niektóre dzielnice i miejscowości znajdujące się w bliskiej odległości od rzeki. Najbardziej narażone na zalanie wskutek rozmycia i przerwania wałów Wisły były rejony miejscowości Zabrzeg i Ochodzy.

Celem przebudowy jest podwyższenie prawego wału na długości 2444 m oraz budowa nowego wału o długości ponad 1482 m. Całkowita długość obwałowań objętych przebudową to prawie 4 tys. m. Wysokość podwyższenia waha się od 0,6 m do 1,2 m.

W zawiązku z modernizacją , zachodzi również potrzeba przebudowy przejazdów wałowych, zjazdów, przebudowa i budowa nowych przepustów wałowych. Na odcinkach, gdzie występują rowy wzdłuż wału, zostaną one udrożnione.

Całkowita długość udrażnianych rowów wyniesie 751 m natomiast na odcinku 240 m konieczne będzie wybudowanie nowych rowów. Trasa wału nie zmieni się w stosunku do istniejącego przebiegu.

Powyższe prace stanowią kontynuację rozpoczętych prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym terenów poniżej zapory Goczałkowice.

- Modernizacja wałów nie tylko poprawi bezpieczeństwo przeciwpowodziowe na danym odcinku - mówi Marek Kucwaj, Menadżer Projektów, Skanska - prace posłużą także ożywieniu i uatrakcyjnieniu pod względem turystycznym wymienionych nabrzeży.

aka / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.