Wiadomości

  • 1 lipca 2012
  • 5 sierpnia 2012
  • wyświetleń: 9740

Nowa ulica w centrum miasta

Rozpoczęły się prace przygotowawcze terenu pod budowę nowego odcinka drogi gminnej łączącej ul. Legionów z ul. Sobieskiego. Prace budowlane rozpoczną się na przełomie lipca i sierpnia i zostaną zakończone 31 października.

Inwestycja wpłynie pozytywnie na dostępność komunikacyjną terenów inwestycyjnych po byłej Śląskiej Fabryce Kabli S.A. i działek gminnych znajdujących się za zabudowaniami AZK. Ma to pobudzić lokalnych przedsiębiorców i przełożyć się na powstanie nowych miejsc pracy oraz punktów i zakładów produkcyjno-usługowych świadczących usługi dla społeczności lokalnej. Realizacja inwestycji znacząco poprawi również dostęp do mieszczącej się przy ul. Legionów 85 Administracji Zasobów Komunalnych, która obsługuje wielu mieszkańców naszego miasta.

Długość odcinka nowego łącznika wyniesie ok. 310 m. Jezdnia będzie posiadać dwa pełne pasy ruchu o szerokości 3 m każdy. Ponieważ teren realizacji jest gęsto zaludniony, po obu stronach drogi wydzielone zostaną chodniki dla ruchu pieszego o szerokości 2 m każdy. Od strony południowej przebiegać będzie ścieżka rowerowa, co znacząco poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Jest to istotne z punktu widzenia spodziewanego wzmożenia ruchu w okolicy powstającego na terenie dawnej kablowni centrum handlowego. Dodatkowo zadanie obejmie swoim zakresem wykonanie oświetlenia ulicznego, budowę wodociągu z włączeniem do ul. Legionów, przebudowę kanalizacji sanitarnej, monitoring kanalizacji oraz budowę miejskiej sieci teleinformatycznej.

Za zgodą zarządcy drogi powiatowej na skrzyżowaniu ul. Legionów z nowym odcinkiem drogi gminnej powstanie małe rondo o średnicy zewnętrznej 28 m, co usprawni organizację ruchu na skrzyżowaniu. Na wylotach ronda zostaną usytuowane zatoki autobusowe, wyposażone dodatkowo w wiaty przystankowe.

Szacunkowy koszt inwestycji to ok. 1,8 mln zł. W jej realizację zaangażowane będą środki gminne i powiatowe. Zadanie w 30 % będzie sfinansowane z pozyskanego grantu z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój. Co więcej, dzięki zawartej umowie partnerskiej C.H. Stara Kablownia Sp. z o.o. przeznaczy na budowę nowego łącznika 25% całkowitych kosztów.

aka / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.