czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Wiadomości

  • 25 sierpnia 2012
  • 9 września 2012
  • wyświetleń: 9975

Czechowice mają żłobek

Żłobek Miejski - tak nazywa się nowa placówka w gminie. Zastąpi działający do tej pory Dział dla Dzieci w ramach Ośrodka Dziennego Pobytu. Nowa placówka - oprócz nazwy -zyskała piękny wygląd oraz odnowione i dobrze wyposażone pomieszczenia, które mogą przyjąć więcej maluchów niż do tej pory.

Żłobek miejski
W Czechowicach-Dziedzicach zaczyna działalność żłobek · fot. SK


Siedziba żłobka mieści się tam, gdzie do tej pory był Dział dla Dzieci, czyli przy ulicy Mickiewicza 19. Dyrektorem placówki dla najmłodszych mieszkańców zostanie dotychczasowa kierownik ODP - Sylwia Klimek-Karas.

W żłobku zostało utworzonych 35 miejsc dla maluchów z miasta i gminy Czechowice-Dziedzice. Placówka przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia.

Do żłobka przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci, których rodzice albo opiekunowie prawni pracują w pełnym wymiarze, uczą się w systemie dziennym oraz dla tych, którzy legitymują się umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności.

W przypadku wolnych miejsc żłobek może przyjąć dzieci z innych gmin, ale rodzice ponoszą wówczas pełny kosztu pobytu.

Opłata za pobyt wynosi 20 procent minimalnego wynagrodzenia pracowników obowiązującego w dniu 31 grudnia poprzedniego roku. Maksymalna dzienna stawka żywieniowa wynosi 10 złotych.

Żłobek zapewnia opiekę do 10 godzin dziennie. W szczególnie przypadkach czas opieki może zostać wydłużony za dodatkową opłatą, która wynosi 25 zł za każdą rozpoczętą godzinę. W tym roku całkowita kwota za miesięczny pobyt wyniesie ok. 520 zł.

W przypadku, gdy do żłobka uczęszcza dwoje lub więcej dzieci z jednej rodziny istnieje możliwość obniżenia się o 25 proc. opłatę za pobyt w żłobku dla drugiego oraz o 50 proc. dla trzeciego i kolejnych dzieci. Ponadto można ubiegać się o zwolnienie z opłaty w przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, uprawniającego rodzinę do świadczeń z pomocy społecznej. Ponadto istnieje możliwość obniżenia o 50 proc. opłaty w przypadku pobierania zasiłku rodzinnego na dziecko.

W indywidualnych sytuacjach losowych burmistrz Czechowic-Dziedzic, na wniosek rodzica/opiekuna prawnego lub dyrektora żłobka, może zdecydować o przyznaniu ulgi lub zwolnieniu z opłat

W przypadku ciągłej nieobecności dziecka w żłobku przez co najmniej 14 dni kalendarzowych odlicza się połowę opłaty za pobyt. Opłata za wyżywienie pobierana jest za dni faktycznej obecności dziecka w żłobku. Opłatę tę pobiera się również w przypadku nieobecności dziecka, jeżeli nie poinformowano o zamiarze nieobecności co najmniej dzień wcześniej.

Zapisy do żłobka ruszyć mają 10 września. Wtedy też szczegóły dotyczące zapisów zostaną podane m.in na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego - www.czechowice-dziedzice.pl.

KW / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.