Wiadomości

  • 3 października 2012
  • 4 października 2012
  • wyświetleń: 9374

Czechowice: brakuje mieszkań

Mieszkańcy gminy przysyłają do naszej redakcji pytania w sprawie mieszkań komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach. Niektórzy - jak piszą - czekają na swoje M1 nawet kilka lat.

Budynek socjalny przy Kochanowskiego
Dzięki dofinansowaniu z zewnątrz kilka lat temu gmina przekształciła budynek przy ul. Kochanowskiego na lokale socjalne. · fot. SK


Jak sprawdziliśmy każdego roku tworzone są listy osób oczekujących na mieszkanie w ramach zasobu mieszkaniowego gminy. Do końca stycznia mieszkańcy przesyłają do Administracji Zasobów Komunalnych podania o przydział mieszkania. Do 15 marca jest czas na uzupełnienie wniosków i zebranie odpowiedniej dokumentacji. Następnie wnioski przechodzą tzw. kampanię weryfikacyjno-kwalifikacyjną.

Burmistrz ze swoimi służbami z udziałem Komisji Mieszkaniowej ma czas na opracowanie i opublikowanie listy wstępnej do 30 czerwca danego roku. Znajdzie się na niej ten kto spełnia wymagane kryteria. Ostateczna lista publikowana jest w I dekadzie sierpnia.

- Listy tworzone są odpowiednio dla osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego i komunalnego. Tracą ważność z pojawieniem się nowych wynikających z kolejnej kampanii. Występuje także tzw. bank zamian w ramach którego najemcy przy wybraniu określonych kryteriów mogą dokonać zmian lokali ( 21 wniosków ) - tłumaczy dyrektor AZK Leszek Chodura.

W planie inwestycyjnym AZK na 2012 r. jest adaptacja lokali przy ul. Łukasiewicza 2 na mieszkania komunalne. W wyniku planowanej adaptacji, powstanie pięć nowych mieszkań o łącznej powierzchni 217 m2. Na realizację zadania pozyskano środki finansowe z funduszu dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.

Władze gminy rozważają budowę nowych mieszkań komunalnych w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego oraz tworzenie lokali socjalnych rozproszonych w różnych miejscach.

W Czechowicach-Dziedzicach obecnie 187 rodzin ma uprawnienie do lokalu socjalnego w tym 148 rodzin, które mają nakaz eksmisji. Gmina powinna zapewnić takim osobom lokal socjalny, których brakuje. Dlatego spółdzielnie mieszkaniowe coraz częściej decydują się na roszczenia odszkodowawcze od miasta. W praktyce to samorząd płaci za osoby, które mają nakaz eksmisji, a one pozostają w swoich mieszkaniach.

W AZK złożonych jest 10 wniosków o przeniesienie najemcy z lokalu socjalnego do mieszkania komunalnego. - Warunkiem przeniesienia jest odpowiedni poziom dochodów tj. 80% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 65 % w gospodarstwie wielorodzinnym w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego oraz brak zadłużenia z tytułu czynszu i innych opłat za mieszkanie. Realizacja wniosku jest zależna od zwolnienia mieszkania w zasobie komunalnym. Realizacja zmian następuje wg kolejności zgłoszonych wniosków - tłumaczy dyrektor Chodura.

I dodaje, że sytuacja w naszej gminie jest taka jak w całym kraju. Mieszkań po prostu brakuje.

KP / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.