czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Wiadomości

  • 17 lipca 2013
  • wyświetleń: 3435

Drogi w Kaniowie do przebudowy

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej ogłosiło przetarg na przebudowę ciągu dróg powiatowych - ul. Krzywolaków i ul. Czechowickiej w Kaniowie.

Zakres robót obejmuje m in.: przebudowę jezdni wraz z poszerzeniami, kanalizację deszczową, wykonanie poboczy, przebudowę i budowę chodnika, wycinkę drzew, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Szczegółowy zakres robót do wykonania określony został w przedmiarach robót oraz dokumentacji technicznej, które stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Termin zakończenia robót budowlanych i wykonania przedmiotu umowy nastąpić ma do dnia 29.11.2013r.

danielek2002 / czecho.pl
źródło: gminabestwina.info

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.