czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Wiadomości

  • 22 lipca 2013
  • 28 lipca 2013
  • wyświetleń: 5855

PKM: nowe ulgi i ułatwienia

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach wprowadziła nowe ulgi i ułatwienia dla pasażerów Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej.

pkm
Zajezdnia PKM · fot. ab /czecho.pl


Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom pasażerów komunikacji miejskiej PKM w Czechowicach-Dziedzicach w dniu 16 lipca 2013 r. Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XL/361/13 w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz uprawnienia do ulg i przejazdów bezpłatnych środkami lokalnego transportu zbiorowego wykonywanego przez samorządowy zakład budżetowy - Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach, a także określenia rodzajów dokumentów poświadczających te uprawnienia.

Uchwała wprowadza duże ułatwienie dla pasażerów korzystających w czasie podróży z więcej niż jednej linii autobusowej z możliwością przesiadki oraz pasażerów podróżujących w II strefie w krótkim okresie czasu, którzy mogą korzystać z biletu do 20 minut.

Pasażerowie posiadający bilet jednorazowy dla strefy I mogą korzystać z przejazdu bez limitu czasowego w I strefie lub z wszystkich linii autobusowych PKM Czechowice-Dziedzice w czasie do 20 minut (licząc od chwili skasowania) z możliwością przesiadki w I i II strefie.

Pasażerowie posiadający bilet jednorazowy dla strefy II będą mogli korzystać z przejazdu bez limitu czasowego w I i II strefie lub z wszystkich linii autobusowych PKM Czechowice-Dziedzice w czasie do 40 minut (licząc od chwili skasowania) z możliwością przesiadki w I i II strefie.

Dodatkowo do przejazdów bezpłatnych uprawniono:

- ociemniałych wraz z towarzyszącym im w czasie podróży opiekunem na podstawie legitymacji Polskiego Związku Niewidomych, legitymacji osoby niepełnosprawnej (stopień umiarkowany) z symbolem niepełnosprawności 04-O, orzeczenia właściwego organu potwierdzającego umiarkowany stopień niepełnosprawności z symbolem niepełnosprawności 04-O albo potwierdzającego całkowitą niezdolność do pracy (zaliczenie do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności) z powodu stanu narządu wzroku,

- wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz wolontariuszy biorący udział w akcjach organizowanych przez Gminę Czechowice-Dziedzice na podstawie legitymacji wolontariusza w dniu zbiórki pieniędzy,

Dodatkowo do korzystania z biletów ulgowych 50% uprawniono:

- osoby biorące udział w programie "Rodzina 3+" zgodnie z regulaminem tego programu na podstawie karty "Rodziny 3+" (od dnia 1 października br.).

Ceny biletów nie ulegają zmianie.

ab / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.