Wiadomości

  • 5 sierpnia 2013
  • 5 września 2013
  • wyświetleń: 2368

Dofinansowanie na podręczniki

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach ogłosił zasady dofinansowania do zakupu podręczników w nadchodzącym roku szkolnym.

ZOPO - informacje nt. wyprawki szkolnej na rok szkolny 2013/14

Zgodnie z założeniami programu w roku 2013 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie przysługiwać:

- uczniom klas I szkoły podstawowej, klas I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia - pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowe wynoszące 539 zł netto na osobę w rodzinie

- uczniom klas II-V szkoły podstawowej, klas II-V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, klas V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas II liceum plastycznego lub klas II albo VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej

- pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe wynoszące 456 zł netto na osobę w rodzinie uczniom klas I szkoły podstawowej, klas I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, uczniom klas II-V szkoły podstawowej, klas II-V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, klas V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas II liceum plastycznego lub klas II albo VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej - pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Niezależnie od kryterium dochodowego pomoc przysługuje również uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Szczegóły na temat formalności związanych ze składaniem wniosku można znaleźć w ogłoszeniu Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach, które publikujemy w kolumnie obok.

ab / czecho.pl

źródło: ZOPO Czechowice-Dziedzice

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.