Wiadomości

  • 22 sierpnia 2013
  • 24 sierpnia 2013
  • wyświetleń: 8723

7 nowych mieszkań komunalnych

O siedem mieszkań (273 m kw. pow. użytkowej) zwiększył się zasób mieszkaniowy w 2012 roku, w naszej gminie. Obecnie mamy 598 lokali - w tym w zarządzie Administracji Zasobów Komunalnych - 583.

Jak informuje Leszek Chodura dyrektor AZK w Czechowicach-Dziedzicach, w ubiegłym roku, w wyniku adaptacji pomieszczeń otrzymanych od Lotos S.A uzyskano 5 lokali mieszkalnych przy ul. Łukasiewicza (o łącznej pow. użytkowej 217 m kw.). Na realizację zadania uzyskano bezzwrotną pomoc z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 114,3 tys. zł. Koszt adaptacji tych pomieszczeń wyniósł ponad 300 tys. zł.

- Ponadto dzięki remontowi dwupoziomowego mieszkania w budynku przy ul. Górniczej, dokonano jego podziału na dwa niezależne lokale mieszkalne. Przejęto również budynek dawnej strażnicy OSP przy ul. Do Zapory w Zabrzegu z jednym mieszkaniem - tłumaczy dyrektor Leszek Chodura.

Remonty

- Na remonty zasobu mieszkaniowego wydano w ubiegłym roku 280 tys. zł. Kompleksowym remontom za kwotę 55 tys. zł poddano 13 lokali nowo zasiedlanych. Na remonty części wspólnych w wspólnotach mieszkaniowych z tytułu posiadania lokali gminnych w wspólnotach wpłacono zaliczki na fundusz remontowy w wysokości 418.400 zł. Ogółem na remonty wydatkowano 699 tys. zł - dodaje dyrektor Chodura.

Odszkodowania

W 2012 r. wypłacono prawie 350 tys. zł odszkodowań właścicielom lokali z tytułu niezapewnienia lokali socjalnych na mocy wyroku sądowego o eksmisji z uprawnieniem do lokalu socjalnego (wzrost w porównaniu do 2011 r. o 9,1%).

Wzrost o prawie 30 tys. zł w porównaniu do 2011 r. nastąpił z tytułu odszkodowań dla PKP.

W pierwszym kwartale ubiegłego roku został złożony w BGK wniosek o uzyskanie dotacji na częściową refundację nakładów poniesionych w 2011 r. na zakup budynku przy ul. Sienkiewicza (25 lokali). Dotacji nie uzyskano z uwagi na niespełnianie wymogu posiadania przez lokale własnych wc i łazienek.

Lista oczekujących na mieszkanie

Jak informuje dyrektor Leszek Chodura, we współpracy z Komisją Mieszkaniową przedstawiono listy osób uprawnionych do lokalu komunalnego (55 osób) i lokalu socjalnego (53 osoby). Obecnie listy osób uprawnionych - oczekujących na skierowania do zawarcia umowy najmu mieszkania komunalnego lub lokalu socjalnego - są ustalane na okres ok. roku. Umieszczenie na liście uprawnionych do lokalu mieszkalnego (komunalnego) lub liście uprawnionych do lokalu socjalnego następuje z zastosowaniem kryterium dochodowego

W toku sporządzania list uwzględniane są także takie kryteria jak powierzchnia mieszkania, ilość osób w rodzinie w tym liczba dzieci, niepełnosprawność w rodzinie i inne czynniki, np. oddzielne zamieszkiwanie małżonków, sytuacja rodzinna itp. Nie stanowi kryterium wielokrotność składanych podań. Umieszczenie na liście osób uprawnionych - oczekujących w roku następnym jest uwarunkowane złożeniem ponownie podania o najem lokalu, a następnie wypełnienia odpowiedniego wniosku. Z dniem sporządzenia list tracą moc obowiązujące dotychczasowe.

Przeciętnie w ciągu roku zasiedlanych jest ok. 10 mieszkań.

KP / czecho.pl

źródło: Protokół Nr 45/13 KPS RM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.