czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Wiadomości

  • 10 września 2013
  • wyświetleń: 3620

Jest pomysł na nowe mieszkania

W naszej gminie rozważa się budowę mieszkań w ramach PPP czyli wspólnej realizacji przedsięwzięcia, opartej na podziale zadań i ryzyka pomiędzy podmiot publiczny i partnera prywatnego.

Reklama

Wstępnie planuje się budowę mieszkań przy ul. Ślepej/Łukasiewicza, na działce będącej własnością gminy. Mogłyby tam powstać cztery budynki mieszkalne, w których byłoby łącznie 80 - 100 mieszkań. Pozwoliłoby to rozwiązać potrzeby lokalowe w gminie. Przy ul. Ślepej znajduje się działka gminna, na której mogłoby zostać zrealizowane tego typu zadanie. Przy ul. Ślepej znajdują się budynki komunalne w zasobie mieszkaniowym gminy.
Głównym celem realizacji zadania w trybie PPP jest rozłożenie obciążenia finansowego dla gminy na okres co najmniej kilkunastu lat.

- Przy realizacji budownictwa mieszkaniowego w ramach PPP ryzyko finansowe, organizacyjne i technologiczne inwestycji ponosi podmiot prywatny. Do wybudowanych w tym systemie mieszkań nie będzie miała zastosowania ustawa o ochronie praw lokatorów, która obowiązuje w zasobach komunalnych. Kontrakty na budowę mieszkań są wieloletnie, a umowy zawiera się na kilkanaście do kilkudziesięciu lat. Po zakończeniu kontraktu, gmina może przejąć wybudowane mieszkania wraz z kosztami amortyzacji ( amortyzacja w budownictwie mieszkaniowych trwa 40 lat ) - tłumaczył Tomasz Kudzia - zastępca naczelnika Wydziału Strategii, Rozwoju i Promocji UM podczas posiedzenia Komisji Rozwoju i Rolnictwa RM.

- Przy zastosowaniu PPP w budownictwie mieszkaniowym uzyskuje się lepszą jakość na etapie realizacji inwestycji, co w okresie użytkowania obiektu przełoży się na niższe koszty utrzymania i zarządzania nieruchomością. Dzięki wybudowaniu mieszkań w systemie PPP powstrzyma się migrację młodzieży do innych regionów, gdzie będą mieli zapewnione mieszkanie. Realizacja budownictwa mieszkaniowego w systemie PPP nie będzie obciążała bilansu budżetu gminy. Udział gminy w realizacji budownictwa mieszkaniowego w systemie PPP może być różny, np. poręczenie kredytu, współfinansowanie, umowa dzierżawy, przekazanie aportu w postaci działki budowlanej lub budynku do rewitalizacji. Realizacja budownictwa mieszkaniowego w systemie PPP nie może być oderwana do polityki mieszkaniowej gminy - mówi Witold Grzybowski - autor koncepcji realizacji budownictwa mieszkaniowego w gminie w formule PPP.

Przy realizacji PPP gmina ponosi jedynie koszty w postaci różnicy pomiędzy kwotą czynszu kontraktowego, jaki opłaca partnerowi oraz czynszu, jaki pobiera od lokatorów, których gmina sama wskazuje i bierze za nich materialną odpowiedzialność. Nie ponosi kosztów administrowania lokalami ani kosztów bieżącego utrzymania zasobów mieszkaniowych. Koszty utrzymania powierzchni wspólnych oraz wokół budynku ponosi partner, a koszty utrzymania mieszkania - lokator wspólnie z gminą. Przy realizacji budownictwa mieszkaniowego w systemie PPP mieszkania będą poza zasobem mieszkaniowym gminy. Gmina nie będzie musiała zaciągać kredytu na budowę mieszkań, a poniesie jedynie opłatę za dostępność. Koszty utrzymania i administrowania obiektem poniesie prywatny operator. Przy zawarciu długoletniej umowy z prywatnym operatorem, gmina uzyska gwarancję jakości obiektu na okres trwania umowy ok. 20/40 lat (czasem dłużej).

Realizacja budownictwa mieszkaniowego w trybie PPP wymaga opracowania założeń do umowy lub uwzględnienia wyników dialogu technicznego, który w czechowickiej gminie właśnie się rozpoczął.

SK / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.