czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Wiadomości

  • 16 listopada 2013
  • wyświetleń: 3417

Wiceminister w oczyszczalni

Stanisław Gawłowski - sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska i Poseł na Sejm RP gościł z roboczą wizytą w Czechowicach-Dziedzicach. Podczas wizyty sprawdzano stan zaawansowania prac przy realizacji Projektu "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice".

Reklama

Z wiceministrem spotkali się burmistrz Marian Błachut i jego zastępca Paweł Mrowiec, Michał Gil - prezes zarządu Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej (realizatora Projektu), Małgorzata Pławecka - kierownik jednostki realizującej projekt i zastępca pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (DMAO). Na spotkaniu obecni byli także m.in. posłanka Mirosława Nykiel oraz regionalny dyrektor Ochrony Środowiska Bernard Błaszczyk.

Łączna wartość Projektu "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice" wynosi 212.535 tys. złotych brutto, w tym 168.193.000 złotych to koszty kwalifikowane, 6.293.000 złotych - koszty niekwalifikowane, a 38.049.000 złotych - podatek VAT.

W efekcie realizacji projektu liczba użytkowników korzystających z podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej wzrośnie o 10.042 osób, zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej o długości 121,3 km, a 7,4 km sieci wodociągowej zostanie przebudowane. Zostanie również rozbudowana i zmodernizowana oczyszczalnia ścieków.

Wiceminister w oczyszczalni · fot. www.um.czechowice-dziedzice.pl


W ramach projektu realizowane są następujące kontrakty na roboty:
- Kontrakt VIII: Modernizacja (przebudowa i rozbudowa) oczyszczalni ścieków w Czechowicach-Dziedzicach
- Kontrakt IX: Budowa sieci kanalizacyjnej w centrum miasta Czechowice-Dziedzice - długość sieci kanalizacyjnej budowanej w ramach kontraktu to 36,5 km, na chwilę obecną wykonano 23,9 km (65%)
- Kontrakt X: Budowa sieci kanalizacyjnej w południowej części miasta Czechowice-Dziedzice - długość sieci kanalizacyjnej to 21,3 km, wykonano 5,6 km (26%)
- Kontrakt XI: Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociągowej na terenie sołectwa Zabrzeg - długość sieci to 52,8 km, wykonano 41,2 km (78%), a długość budowanego wodociągu to 4,7 km (prace się jeszcze nie rozpoczęły)
- Kontrakt XII: Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociągowej na terenie sołectwa Ligota - długość sieci to 10,7 km, wykonano 4,1 km (38%), a długość budowanego wodociągu to 2,3 km (całość już wykonano)

W chwili obecnej (stan na 13.11.2013) zatem wykonano już 74,8 km z łącznej zaplanowanej długości 121,3 km sieci kanalizacyjnej, czyli ukończono 61% prac.

18 października uzyskano decyzję - pozwolenie na budowę (przebudowę i rozbudowę) - w ramach Kontraktu VIII - oczyszczalni ścieków w Czechowicach-Dziedzicach. Obiekty projektowane (nowo budowane) to m.in. budynek krat, piaskowniki, osadniki wstępne, fermenter, zagęszczacz osadu, pompownia osadu, komora predenitryfikacji, komora defosfatacji, pompownia przewałowa, wydzielona komora fermentacyjna, zbiornik osadu przefermentowanego, zbiornik biogazu, pochodnia biogazu, odsiarczalnia, magazyn osadów, biofiltry, stacja PIX i budynek techniczny. Obiekty istniejące i przebudowywane to komory denitryfikacji, komory nitryfikacji, osadniki wtórne, stacja dmuchaw, stacja odwadniania osadu, zbiornik osadu do odwodnienia, zbiornik buforowy odcieków, stacja zlewcza ze zbiornikiem ścieków dowożonych oraz rozdzielnie elektryczne i stacja trafo.

W ramach programu priorytetowego "Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego" (okres realizacji to lata 2013-2014) podpisano już umowę na budowę podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie miasta Czechowice-Dziedzice (264 podłączenia o łącznej długości 3166 m - wartość całkowita to 1.177.745 zł, dotacja z NFOŚiGW to 525.941 zł).

Pozytywnie został też wyceniony wniosek na budowę podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Czechowice-Dziedzice - etapy I i II (1219 podłączeń o łącznej długości 16101,8 m - wartość całkowita to 5.598.524 zł, dotacja to 2.436.555 zł). W sumie w ramach programu mają powstać 1483 podłączenia o łącznej długości 19.267,8 m i wartości 6.776.269 zł, a dotacja ma wynieść 2.962.496 zł.

aka / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.