Praca Czechowice-Dziedzice Praca Czechowice-Dziedzice

czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Wiadomości

  • 2 stycznia 2014
  • wyświetleń: 5666

Co z zajęciami w przedszkolach?

Do naszej redakcji przyszedł list, w którym czytelniczka skarży się na brak zajęć dodatkowych w przedszkolach, w naszej gminie.

- To już prawie czwarty miesiąc, odkąd w przedszkolach publicznych nie ma zajęć dodatkowych, które są bardzo ważne dla prawidłowego rozwoju naszych dzieci. Nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która zaczęła obowiązywać od nowego roku szkolnego miała za cel wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym, tymczasem jest wręcz odwrotnie.
Po licznych próbach wprowadzenia z powrotem zajęć rytmiki i języka angielskiego zostaliśmy z niczym. Jako rodzice chcieliśmy sami opłacać jak do tej pory te zajęcia w ramach godzin spędzonych przez nasze dzieci w przedszkolu lecz zabroniono nam tego ze względu na działanie niezgodne z prawem. Zgodnie z tym co twierdzi Pani Minister, samorządy terytorialne dostają środki finansowe na dodatkowe zajęcia w przedszkolach
- pisze czytelniczka.

- Każda dodatkowa godzina ponad podstawę programową realizowana w przedszkolach to zajęcia dodatkowe. Wśród nich mogą być zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, a także zajęcia z rytmiki czy języka angielskiego. Miesięcznie w naszych przedszkolach realizowanych jest 4888 godzin ponad podstawę programową - tłumaczy zastępca burmistrza Czechowic-Dziedzic Maciej Kołoczek.

W ramach programu "Przedszkole za złotówkę" rząd zakazał samorządom pobierać od rodziców więcej niż złotówkę za każdą godzinę zajęć dodatkowych, w tym tych realizowanych przez firmy zewnętrzne .

Pięć godzin w przedszkolu to bezpłatna edukacja. Za każdą następną do czasu zamknięcia placówki rodzice płacili dotąd według samorządowych stawek. Teraz płacą tylko 1 zł, a straty rząd wyrównał samorządom. Według wyliczeń MEN powinno wystarczyć również na ewentualne zajęcia dodatkowe.

- Otrzymywana dotacja z budżetu państwa rekompensuje wpływy gminy z tytułu zmniejszonych opłat wnoszonych przez rodziców, ale nie wystarcza na pokrycie kosztów osobowych związanych z realizacją zajęć ponad podstawę programową (zajęć dodatkowych). Prowadzenie przedszkoli i oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych, wyłączając remonty i inwestycje, kosztowało nasz samorząd w 2013 r. ponad 12 200 000 zł. Dotacja z MEN stanowi ok. 5 proc. tychże kosztów, a wpływy z opłat wnoszonych przez rodziców to również ok. 5 proc - tłumaczy zastępca burmistrza Maciej Kołoczek. I dodaje: - W ramach realizacji zadań statutowych przedszkola oraz możliwości kadrowych dyrektor przedszkola może: organizować zajęcia dodatkowe powierzając ich prowadzenie nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu, zatrudnić nowych nauczycieli posiadających odpowiednie kompetencje do prowadzenia konkretnych zajęć lub podpisać umowę z podmiotem zewnętrznym na prowadzenie określonego rodzaju zajęć. Zajęcia te muszą spełniać warunek powszechnej oferty edukacyjnej równej dla wszystkich wychowanków przedszkola, a opłaty od rodziców ponoszonych z tego tytułu nie mogą być wyższe niż 1 zł za godzinę. Dyrektor przedszkola może wynająć podmiotowi zewnętrznemu pomieszczenie na prowadzenie działalności edukacyjnej. W tym przypadku działalność ta powinna być prowadzona wyłącznie po zakończeniu zajęć wychowania przedszkolnego oferowanych przez przedszkole (minimum 5 godzin).

Z tego wynika, że dodatkowe zajęcia dla dzieci mogą prowadzić jedynie nauczyciele przedszkolni. Chyba że maluchy zostaną "po godzinach", a za zajęcia z instruktorami zapłacą rodzice.

Jak sprawdziliśmy w przedszkolach w naszej gminie prowadzenie "zajęć dodatkowych" wygląda różnie. Są placówki, gdzie nie ma zajęć z rytmiki, angielskiego itp, które do tej pory przeprowadzali specjaliści z zewnątrz. Są jednak przedszkola, gdzie firmy wynajmują pomieszczenia przedszkolne, podpisują z rodzicami umowy i po "obowiązkowych" godzinach przebywania dziecka w przedszkolu takie zajęcia się odbywają.

Czechowickie władze godzą się na bezpłatny wynajem sal przedszkolnych dla firm zewnętrznych, które prowadzą zajęcia dodatkowe. Dzięki temu rodzice płacą mniej, bo tylko za pracę instruktorów prowadzących zajęcia. Umowy na realizację zajęć dodatkowych podpisują rodzice bezpośrednio z instruktorami.

SK / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.