Wiadomości

  • 26 maja 2014
  • wyświetleń: 3361

ZSTiL - szkoła tętniąca życiem

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach może poszczycić się otrzymaniem wyróżnienia w postaci Brązowej Tarczy w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych przyznawanym przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy" za osiągane wyniki w egzaminach zawodowych i maturalnych. Sukces ten zawdzięczamy uczniom i pracy całej kadry pedagogicznej.

---

Nasza szkoła kształci przyszłych pracowników na poziomie technikum i zasadniczej szkoły zawodowej w kierunkach technicznych i usługowych. Zajęcia odbywają się pod kierunkiem nauczycieli z pasją w nowocześnie wyposażonych pracowniach: fryzjerskiej, hotelarskiej, gastronomicznej, informatycznej, mechatronicznej, mechanicznej, logistycznej oraz handlowej. Pełna oferta edukacyjna dostępna jest na http://www.zstil.eu.

W szkole realizowane są liczne projekty edukacyjne, które dają uczniom możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji i rozwijania umiejętności.

Od wielu lat nasza placówka współpracuje z Wyższą Szkołą Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, która finansuje najlepszemu absolwentowi studia na tejże uczelni. Również aktywnie rozwija się współpraca z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu, dzięki czemu uczniowie pracują na zajęciach w wirtualnym przedsiębiorstwie i zarządzają nim. Szkoła wykorzystująca Wirtualne Laboratoria staje się bardziej atrakcyjna dla uczniów ze względu na praktyczny wymiar nauczania, a uzyskany przez nich dyplom daje większe możliwości na rynku pracy.

W ramach projektu unijnego "Mam zawód - mam pracę w regionie" uczniowie uczestniczą m.in. w kursach kelnerskich, obsługi wózków widłowych oraz mogą zdobyć prawo jazdy.

Szkoła współpracuje również z niemiecką szkołą zawodową Berufskolleg des Rhein- Erft-Kreises w Bergheim i organizuje corocznie wymianę młodzieży, co sprzyja poszerzaniu wiedzy zawodowej i językowej. Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów gimnazjów, którzy stoją przed wyborem dalszego etapu kształcenia, szkoła organizuje warsztaty i konkursy przedmiotowe, które dają gimnazjalistom możliwość podjęcia świadomej decyzji o wyborze zawodu.

Jednak szkoła to nie tylko nauka. Naszym uczniom stwarzamy możliwości realizacji pasji i marzeń poprzez uczestnictwo w przedmiotowych kołach zainteresowań. Prowadzone są zajęcia SKS w różnych dyscyplinach sportowych. Młodzi sportowcy zajmują wysokie lokaty w powiatowych i wojewódzkich zawodach sportowych.

Uczniowie o dużym sercu i wrażliwości promują wśród swoich rówieśników postawy prospołeczne działając w Szkolnym Kole Wolontariatu i PCK. Nasza placówka aktywnie angażuje się w życie społeczności lokalnej organizując i obsługując imprezy środowiskowe: Mikołajki dla dzieci niepełnosprawnych, koncerty charytatywne "Głosy dla hospicjum" czy kampanię "Pola nadziei".
Nowocześnie wyposażona biblioteka szkolna z bogatym księgozbiorem, salą telewizyjną i centrum multimedialnym przyciąga uczniów o różnorodnych zainteresowaniach i zdolnościach. Można tu spotkać ludzi, którzy piszą, malują, śpiewają, grają na instrumentach, wędrują po górach, oglądają ciekawe filmy oraz czytają interesujące książki. Pasjonaci kultury biorą także udział w konkursach i imprezach kulturalnych organizowanych przez MDK, co niewątpliwie wzbogaca życie szkoły.

W naszej tętniącej życiem szkole nie tylko zdobędziesz ciekawy zawód ale również urzeczywistnisz swoją kreatywność i talenty.

Nauczyciele ZSTiL

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.