Wiadomości

  • 9 grudnia 2014
  • wyświetleń: 4671

Dofinansowanie do ul. Bestwińskej

W ramach części bezkonkursowej, ze środków unijnych przeznaczonych na odbudowy dróg dla Gmin najbardziej poszkodowanych na skutek powodzi w 2010 roku, Powiat Bielski otrzymał dofinansowanie na projekt pn: " Przebudowa drogi powiatowej nr 4444S ul. Bestwińska w Czechowicach-Dziedzicach".

Inwestycja została zrealizowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VII Transport, Poddziałanie 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1,4 mln zł w tym dofinansowanie stanowi 85% jej wartości.

Bestwińska, Czechowice
Ulica Bestwińska · fot. Powia Bielski


Przebudowa drogi powiatowej, za którą odpowiedzialny był Zarząd Dróg Powiatowych, realizowana była w październiku i listopadzie 2014 r.
W ramach przedmiotowej inwestycji przebudowano odcinek ul. Bestwińskiej (4444S) o długości 0,4 km, od kładki nad torami PKP do granicy miasta Czechowice-Dziedzice w tym: przebudowana została nawierzchnia drogi, zatoki autobusowe, przebudowano istniejący i wybudowano nowy odcinek chodnika oraz kanalizacje deszczową.

Przebudowano także skrzyżowania z drogami bocznymi, wykonane zostały przejścia komunikujące ruch pieszy oraz oznakowanie ulicy.
Przedsięwzięcie to stanowi kontynuację inwestycji drogowych zaplanowanych i realizowanych przez Zarząd Powiatu, finansowanych zarówno ze środków własnych powiatu, jak również ze źródeł zewnętrznych, w tym środków unijnych.

aka / czecho.pl

źródło: Powiat Bielski

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.