czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 5 marca 2015
  • wyświetleń: 1265

Aktywna nauka w czechowickim LO

Od stycznia do końca listopada uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie uczestniczyć będą w realizacji projektu "Aktywna nauka w Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach - Dziedzicach - szansą na lepszą przyszłość ". Wartość projektu wynosi przeszło 139 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi ponad 118 tysięcy złotych.

Reklama

Projekt jest skierowany do 30 uczniów i 50 uczennic Liceum Ogólnokształcącego im. M.Skłodowskiej - Curie w Czechowicach - Dziedzicach, dla którego Powiat bielski jest organem prowadzącym. Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie pasji 80 uczniów) LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Czechowicach-Dziedzicach poprzez zwiększenie dostępności, jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej oraz wdrożenie systemu poradnictwa zawodowego w szkole do listopada bieżącego roku.

W ramach projektu przewidziane są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, językowo-matematyczne, zajęcia pozalekcyjne: koła językowe, matematyczne, fizyczne, komputerowe, biologiczne, chemiczne, geograficzne, historyczne i WOS, a także społeczno-kulturalne i sportowo-integracyjne. Ponadto przewidziano zajęcia w ramach opieki psychologiczno-pedagogicznej oraz utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery, w ramach którego będzie prowadzone poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów.
Projekt przewiduje również warsztaty z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn.

Wszystkie zajęcia w projekcie będą bezpłatne. Na potrzeby realizacji projektu zostanie zakupiony sprzęt multimedialny, w tym tablica multimedialna, kserokopiarka, laptop pomoce dydaktyczne, mające na celu uatrakcyjnić zajęcia w ramach projektu.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

BM / czecho.pl

źródło: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.