czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 3 czerwca 2015
  • wyświetleń: 4330

Narkotyki ich nie kręcą

"Narkotyki? To mnie nie kręci" to kampania, w ramach której Biuro ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach oraz Zespół Szkół Technicznych i Licealnych im. Stanisława Staszica w Czechowicach-Dziedzicach zorganizowały debatę społeczną. Partnerem debaty była Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej zorganizowały debatę społeczną.

Reklama

Debata społeczna - Młodzi i problem uzależnień - 06.2015 · fot. www.um.czechowice-dziedzice.pl


W debacie uczestniczyli przedstawiciele młodzieży: uczniowie ZSTiL im. Stanisława Staszica, uczniowie LO im M. Skłodowskiej-Curie oraz uczniowie ZS Silesia. Czechowicki samorząd reprezentował Zastępca Burmistrza Maciej Kołoczek oraz radni - Krzysztof Bergel i Andrzej Maj. Ponadto w debacie uczestniczyli przedstawiciele Policji: Z-ca Komendanta Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach Piotr Sołtysik, nadkom. Aleksandra Gęga oraz nadkom. Wiesław Mizia, przedstawiciele oświaty: Anita Kosmaty i Maria Lis, przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Probl. Alkoholowych: Przewodnicząca Joanna Badowska, Renata Buryło, Janina Dziech i Agnieszka Borowska-Paszek. Miejski Ośrodek Terapii Uzależnień w Czechowicach- Dziedzicach reprezentował terapeuta Sławek Sadkowski.

Debatę prowadził Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej Mariusz Kuliński.

Na wstępie prowadzący poprosił Agnieszkę Borowską-Paszek - Kierownika Biura ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom czechowickiego Urzędu Miejskiego o przedstawienie wyników badań ankietowych, dotyczących współczesnych zagrożeń młodzieży. Prowadzący wybierał kolejne tematy, które następnie omawiane były przez przedstawicieli poszczególnych zespołów.

Najistotniejszymi wnioskami wypływającymi z debaty były stwierdzenia, że próbując narkotyków ryzykujemy utratę wszystkiego, co posiadamy, co stanowi dla nas jakąkolwiek wartość. Narkotyki odbierają człowiekowi przede wszystkim godność. Paradoksalnie, młodzi ludzie często sięgają po narkotyki by być w grupie, by zyskać akceptację przyjaciół. Tymczasem - jak wynikało z debaty - narkotyki powodują niewyobrażalną wręcz samotność. Ponadto uczestnicy debaty zgodzili się, że wolność jednostki kończy się tam, gdzie zaczyna się krzywda drugiego człowieka, dlatego muszą obowiązywać pewne normy i granice. Jak podsumował prowadzący: "wolność to prawo dokonywania wyborów i konieczność ponoszenia ich konsekwencji. Biorąc narkotyki narażamy się tymczasem na rozmaite konsekwencje".

Uczestnicy debaty próbowali też odpowiedzieć sobie na pytanie: dlaczego właściwie młodzież sięga po narkotyki. Specjaliści wskazywali na nudę, brak zainteresowań, brak akceptacji siebie i niskie poczucie własnej wartości, czyli różne problemy emocjonalne. Sama młodzież podkreślała, ze ogromny wpływ ma oddziaływanie rówieśników, ich namowy, chęć bycia akceptowanym przez grupę. Jednak część młodych ludzi zauważyła, że mając jasno określone cele i "poukładane" wartości, mogą skutecznie i zdecydowanie odmawiać spróbowania narkotyku. Zostało też jasno powiedziane, że nie ma podziału na "twarde i miękkie" narkotyki, a nawet weekendowe używanie narkotyków może prowadzić do uzależnienia i bardzo poważnych konsekwencji.

Na pytanie "Jakie działania powinna realizować gmina, szkoła czy policja by skutecznie zmniejszać zagrożenie narkotykami?"- młodzi ludzie odpowiedzieli, że oczekują aby mówili do nich ludzie, którzy sami coś przeżyli, którzy wyszli z uzależnienia. Ponadto młodzież oczekuje więcej spotkań z biznesmenami, ludźmi sukcesu, którzy dają im wskazówki jak osiągnąć zamierzony cel. Płynącym z debaty pomysłem na walkę z uzależnieniami było też dawanie młodym ludziom alternatywy dla nudy. Istotne jest także promowanie mody na życie wolne od uzależnień. Jednak najistotniejszym przesłaniem debaty było stwierdzenie, aby być otwartym na drugiego człowieka i słuchać się uważnie - tak jak to miało miejsce w czasie debaty. Dorośli wsłuchali się w głos młodzieży i zapowiedzieli, że nie jest to ostanie takie wspólne spotkanie.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom debaty. W sposób szczególny dziękujemy młodzieży za ich glos w dyskusji. Zachęcamy też rodziców, aby słuchali swoich dzieci, gdyż tylko w ten sposób możemy zbudować z nimi dobre relacje i uchronić je przed sięganiem po narkotyki.

aka / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.