czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 27 lipca 2015
  • 25 września 2015
  • wyświetleń: 7681

Mieszkańcy chcą rewitalizacji Potoku

Podczas otwartych zebrań, które odbyły się w ramach konsultacji społecznych, zaprezentowano mieszkańcom plany realizacji projektu "Zagospodarowanie Potoku Czechowickiego wraz z rewitalizacją przylegającego obszaru", przeprowadzono ankietę dotyczącą podstawowych kwestii realizowanego projektu oraz zebrano opinie, uwagi i sugestie uczestników.

Reklama

Wielu uczestników spotkań konsultacyjnych negatywnie odniosło się do propozycji zlokalizowania terenu piknikowego w rejonie Potoku Czechowickiego. Zgodnie z sugestiami mieszkańców uczestniczących w konsultacjach społecznych zrezygnowano z uwzględniania w projekcie terenu piknikowo-rekreacyjnego.

Mieszkańcy wnioskowali także m.in. o zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo ruchu w miejscu połączenia planowanego ciągu pieszego z istniejącą ulicą Kościelną. Wśród sugestii i uwag pojawił się także wniosek o podkreślenie naturalnych walorów terenu bez montażu dodatkowych urządzeń. Ponadto właściciele nieruchomości objętych projektem lub do nich przylegających wnosili indywidualne uwagi dotyczące m.in. konieczności wzmocnienia brzegów potoku, wyprostowania miejscowo jego biegu.

- Wszystkie zgłoszone uwagi zostaną przeanalizowane od strony technicznej przez jednostkę projektową opracowującą dokumentację dla przedmiotowego przedsięwzięcia - zapewnia burmistrz Marian Błachut.

Podczas ostatniego spotkania z mieszkańcami przeprowadzonego w ramach konsultacji społecznych konsultowane zagadnienie poddane zostało pod głosowanie. W jego wyniku czternaście osób opowiedziało się za realizacją projektu, jeden głos był przeciwko.

- Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonego głosowania, a także odpowiedzi udzielone na zadane w ankiecie pytania można stwierdzić, że mieszkańcy przychylają się do realizacji przedsięwzięcia opartego na powyższych, przedstawionych podczas konsultacji założeniach - podsumowuje burmistrz.

BM / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.