czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 14 maja 2016
  • wyświetleń: 3478

Pszczele pasieki należy zgłosić i zarejestrować

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bielsku-Białej przypomina o obowiązku rejestracji pasiek, w sposób zwyczajowo przyjęty, wśród osób utrzymujących pszczoły i pszczelarzy z terenu powiatu bielskiego.

W związku z powtarzającymi się przypadkami braku zgłaszania posiadanych pszczół do rejestru powiatowego lekarza weterynarii w Bielsku-Białej przypomina się o podstawach prawnych nakładających niniejszy obowiązek.

Zgodnie z u stawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt utrzymywanie pszczół jest działalnością kwalifikowaną jako utrzymywanie zwierząt gospodarskich, w celu umieszczenia na rynku tych zwierząt lub produktów pochodzących od tych zwierząt. W myśl ustawy podjęcie takiej działalności jest dozwolone po uprzednim zgłoszeniu w formie pisemnej zamiaru jej prowadzenia powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na przewidywane miejsce jej prowadzenia, który dokonuje wpisu do rejestru oraz nadaje weterynaryjny numer identyfikacyjny.

Odrębnemu zgłoszeniu i numeracji podlega także dzi ałalność z zakresu sprzedaży bezpośredniej nieprzetworzonych produktów pszczelich.

W związku z powyższym wszyscy posiadacze rodzin pszczelich są zobowiązani do zgłoszenia prowadzonej działalności do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bielsku-Białej przy ul. Karpackiej 76, teł. 33 4960180, e-mail: sekretariat@bip-bielsko.pl.

aka / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.