Wiadomości

  • 24 sierpnia 2016
  • wyświetleń: 2129

XXVIII sesja Rady Powiatu Bielskiego: przed nowym rokiem szkolnym

XXVIII sesja Rady Powiatu Bielskiego 18 sierpnia dotyczyła przede wszystkim przygotowania powiatowych szkół ponadgimnazjalnych do roku szkolnego 2016/2017.

Sesję rozpoczął przewodniczący Rady Powiatu Jan Borowski, a informację Zarządu Powiatu o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym przekazał radnym starosta bielski Andrzej Płonka.

Po interpelacjach i zapytaniach radnych głos zabrała Barbara Adamska przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sztuki Rady Powiatu , która omówiła stan przygotowań do nowego roku szkolnego, wskazała na rolę oświaty w kształtowaniu młodego pokolenia oraz poruszyła temat trudności z jakimi w ubiegłym roku szkolnym musiały zmierzyć się władze samorządowe powiatu bielskiego.

W następnej kolejności głos zabrał członek Zarządu Powiatu Stanisław Pięta, który szczegółowo omówił remonty i prace modernizacyjne w powiatowych szkołach: w LO w Czechowicach - Dziedzicach, Zespole Szkół Technicznych i Licealnych , w Zespole Szkół "Silesia", w Zespole Szkół Specjalnych nr 4, w Czechowicach - Dziedzicach, w Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach oraz w placówkach oświatowych takich jak: Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce, Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej POP "Art." W Czechowicach - Dziedzicach, Szkolnym Schronisku Młodzieżowym "Hondrasik" w Szczyrku i Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Czechowicach - Dziedzicach , filia w Bielsku - Białej. St. Pięta przedstawił również informację o naborze do klas pierwszych powiatowych szkół ponadgimnazjalnych oraz zmianach w sieci szkół na obszarze naszego powiatu.

Pełnomocnik Zarządu ds. oświaty Zofia Jonkisz zaprezentowała informację o zatrudnieniu i urlopach nauczycieli oraz szczegółowe dane dotyczące wydatków bieżących na szkoły i placówki oświatowe.

Na koniec tej części sesji serdeczne życzenia uczniom, nauczycielom i dyrektorom szkół i placówek oświatowych złożyła Barbara Adamska - przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sztuki.

aka / czecho.pl

źródło: Powiat Bielski

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.