czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 21 października 2016
  • wyświetleń: 6932

Mieszkańcy w przyszłym roku otrzymają darmowe kompostowniki

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach przyjęła program użyczania kompostowników. Będą wydawane mieszkańcom, którzy zgłoszą na nie zapotrzebowanie. Program będzie realizowany od przyszłego roku.

Reklama

Na jedną nieruchomość będzie mógł być użyczony tylko jeden kompostownik o pojemności 400 l lub 800 l. Użytkownik po podpisaniu umowy odbierze kompostownik w miejscu wyznaczonym przez Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy. Kompostownik będzie użytkowany przez okres do 60 miesięcy.

- Z art. 3c ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynika obowiązek ograniczenia do 35% całkowitej masy odpadów biodegradowalnych przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. W celu spełnienia tego obowiązku, a także w celu zapewnienia mieszkańcom alternatywnego sposobu zagospodarowania odpadów zielonych proponuję wprowadzenie programu użyczenia kompostowników na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice - czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Zgodnie z treścią uchwały wniosek o użyczenie kompostownika, może złożyć każdy mieszkaniec Gminy Czechowice-Dziedzice, który: jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym znajdującej się na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice nieruchomości zamieszkałej, zabudowanej domem jednorodzinnym, w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej, ma możliwość zagospodarowania wytworzonego kompostu, złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie posiada względem Gminy oraz jednostek Gminy zaległości z tytułu podatków i innych opłat oraz danin, a także zaległości o charakterze cywilno-prawnym.

Wnioski należy składać pisemnie za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, pl. Jana Pawła II 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania puli zakupionych kompostowników. Wnioskodawca zostanie poinformowany - telefonicznie - o terminie podpisania umowy użyczenia kompostownika.

ab / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.