Wiadomości

  • 31 marca 2006
  • wyświetleń: 1108

Proteus - konkurs recytatorski

30 maja odbędzie się IV Integracyjny Konkurs Recytatorski i Innych Form Artystycznych PROTEUS. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, również dla dzieci niepełnosprawnych.

Każdy z uczestników przygotowuje wiersz i fragment prozy, inne formy artystyczne zarezerwowane zostały dla uczniów niepełnosprawnych. Poniżej przedstawimy pełny regulamin konkursu.

A.O. / czecho.pl

------------------


1. Tematem konkursu jest „Radość życia”.

2. Każdy uczestnik przygotowuje do recytacji wiersz i fragment prozy.

3. Czas występu: do 5 minut.

4. Inne formy artystyczne, np. plastyczne czy parateatralne, są zarezerwowane tylko dla uczniów niepełnosprawnych i mają charakter przeglądu. Indywidualna prezentacja trwa do 3 minut, a zespołowa – do 10 minut.

5. W konkursie przewidziano podział uczniów na kategorie wiekowe – od klasy I do III szkół podstawowych, od klasy IV do VI szkół podstawowych oraz szkół gimnazjalnych.

6. Konkurs odbędzie się 30 maja o godz. 9.00. W przypadku dużej ilości zgłoszeń, przewidziano oddzielny termin przeglądu.

7. Konkurs oraz przegląd odbędą się w Spółdzielczym Centrum Kultury „Best” przy ul. Jutrzenki 18 w Bielsku-Białej (tel. 033-499-08-13).

8. Każda szkoła może zgłosić do trzech reprezentantów po wcześniej przeprowadzonych eliminacjach szkolnych. Punkt ten nie dotyczy uczniów niepełnosprawnych. Organizatorzy proszą o zaznaczenie rodzaju niepełnosprawności, aby przygotować uczestnikom odpowiednie warunki przedstawienia.

9. Zgłoszenia należy przesyłać do 15 maja 2006 r. pod adresem Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 przy ul. Jutrzenki 13 w Bielsku-Białej (tel./fax. 033/816-49-72) z dopiskiem na kopercie „Proteus”.

10. Każdy uczeń otrzyma dyplom uczestnictwa, a osoby przygotowujące uczniów do konkursu – podziękowania.

11. Dla laureatów imprezy przewidziano nagrody i wyróżnienia oraz nagrodę publiczności.

Organizatorzy szczególnie serdecznie zapraszają uczniów niepełnosprawnych.

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.