czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

 • 6 grudnia 2016
 • wyświetleń: 1382

IV Zjazd Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP

W dniu 3 grudnia w sali strażnicy OSP Bystra w Bystrej Śląskiej obradował IV Zjazd Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Bielsku-Białej, który podsumował działalność ustępującego Zarządu Oddziału Powiatowego w kadencji lat 2011-2016 oraz dokonał wyboru nowego Zarządu Oddziału Powiatowego i jego władz na kadencję lat 2016-2021.

Reklama

Z gminy Czechowice-Dziedzice w Zjeździe uczestniczyło 2 delegatów, dh.: Tomasz Londzin (prezes OSP Zabrzeg) i Krzysztof Ryłko (prezes OSP Dziedzice) oraz 4 przedstawicieli do Zarządu Oddziału wybranych na XI Zjeździe Miejsko-Gminnym.

Delegacji przyjęli sprawozdanie Prezesa ustępującego Zarządu Oddziału Powiatowego i na wniosek Powiatowej Komisji Rewizyjnej udzielili ustępującemu Zarządowi jednomyślnego absolutorium. Zatwierdzili również 25 osobowy skład nowego Zarządu Oddziału Powiatowego składającego się z przedstawicieli wybranych na Zjazdach Zarządów Oddziałów Gminnych i Miejsko-Gminnych powiatu bielskiego, poszerzonego o 3 przedstawicieli z organizacji i instytucji współpracujących ze związkiem OSP RP. Gminę Czechowice-Dziedzice w nowym Zarządzie Oddziału Powiatowego reprezentują dh.: Marian Błachut, prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego, jednocześnie Burmistrz Czechowic-Dziedzic (OSP Czechowice), Stefan Kozłowski, wiceprezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego (OSP Czechowice), Tadeusz Szkucik, komendant gminny OSP w Czechowicach-Dziedzicach (OSP Bronów) i Zbigniew Waloszczyk, przewodniczący Miejsko-Gminnej Komisji Rewizyjnej w Czechowicach-Dziedzicach (OSP Czechowice). Nowy Zarząd Oddziału, na swym pierwszym posiedzeniu, wybrał Prezesa Zarządu Oddziału oraz jego Prezydium.

Nowym Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Bielsku-Białej został dh Stanisław Nycz, prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego w Wilamowicach (OSP Stara Wieś), a jego Prezydium stanowią:
 • Wiceprezes - dh Janusz Pierzyna, prezes Zarządu Oddziału Gminnego w Jasienicy, jednocześnie Wójt gminy Jasienica (OSP Jasienica),
 • Wiceprezes- dh Herbert Szeliga, prezes Zarządu Oddziału Gminnego w Bestwinie (OSP Janowice),
 • Wiceprezes - dh Tadeusz Szkucik, komendant gminny OSP w Czechowicach-Dziedzicach (OSP Bronów),
 • Sekretarz - dh Roman Jędrzejko, komendant gminny OSP w Wilamowicach (OSP Pisarzowice),
 • Skarbnik - dh Krzysztof Kuś, wiceprezes Zarządu Gminnego w Jasienicy (OSP Mazańcowice),
 • Członek Prezydium, Przewodniczący Powiatowej Komisji Historycznej - dh Zbigniew Waloszczyk, przewodniczący Miejsko-Gminnej Komisji Rewizyjnej w Czechowicach-Dziedzicach (OSP Czechowice),
 • Członek Prezydium, Przewodniczący Powiatowej Komisji Młodzieżowej - dh Grzegorz Gawęda, wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego w Bestwinie (OSP Bestwinka),
 • Członek Prezydium - st. bryg. Adam Caputa, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej,
 • Członek Prezydium - dh Szymon Kastelik, skarbnik Zarządu Oddziału Gminnego w Porąbce (OSP Porąbka)
 • Zjazd dokonał również wyboru Powiatowej Komisji Rewizyjnej w składzie:
 • Przewodniczący - dh Tomasz Donocik, OSP Jasienica
 • Wiceprzewodniczący - dh Leon Kiping, OSP Kozy
 • Sekretarz - dh Zbigniew Wrona, OSP Buczkowice


W uchwale programowej IV Zjazd Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bielsku-Białej przyjął ramowy program działania na kadencję 2016-2021.

aka / czecho.pl

źródło: ospczechowice.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.