czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 21 stycznia 2017
  • wyświetleń: 3796

Ruszyły prace nad Programem Rewitalizacji dla naszej gminy

Ruszyły prace nad Programem Rewitalizacji dla gminy Czechowice-Dziedzice. Dokument ten odgrywać będzie bardzo ważną rolę, pozwoli bowiem określić priorytetowe działania w zakresie rewitalizacji obszarów problemowych na terenie Gminy.

Pierwszym etapem prac jest sporządzenie diagnozy Gminy, mającej na celu wskazanie obszarów, w których w sposób szczególny koncentrują się problemy społeczne rozpatrywane w powiązaniu z problemami przestrzennymi, środowiskowymi i gospodarczymi. Obszary takie określa się mianem zdegradowanych. Wśród nich wyłoniony zostanie obszar rewitalizacji, czyli taki obszar zdegradowany, którego potencjał rozwojowy ma istotne dla rozwoju całej Gminy Czechowice-Dziedzice. Kolejnym, kluczowym etapem będzie zidentyfikowanie i zaplanowanie przedsięwzięć na obszarze rewitalizacji, których realizacja ma zaktywizować jego potencjał i doprowadzić do korzystnych zmian.

W ramach prac nad dokumentem przewidujemy m.in. organizację warsztatu i debaty z mieszkańcami Czechowic-Dziedzic oraz innymi interesariuszami rewitalizacji oraz przeprowadzenie ankiet dot. problemów naszej Gminy. Mamy nadzieję, że zechcą się Państwo zaangażować w te działania. Więcej informacji na temat rewitalizacji znajdą Państwo na stronie internetowej poświęconej opracowaniu Programu Rewitalizacji.

Do 30 stycznia 2017 r. przeprowadzane będą ankiety dot. problemów Gminy, w których będą Państwo mogli wskazać obszary problemowe. Ankiety zostały już udostępnione części mieszkańców dzięki zaangażowaniu szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Czechowic-Dziedzic, Bronowa, Ligoty i Zabrzega. Równocześnie online dostępna jest wersja elektroniczna ankiety - zachęcamy do jej wypełnienia.

Ponadto w dniach 21-23 stycznia na terenie Gminy będą Państwo mogli spotkać ankieterów przeprowadzających badania sondażowe. Prosimy o wzięcie udziału w badaniu i udzielanie szczerych odpowiedzi. Ankiety są anonimowe. Pozyskane dzięki nim dane opracowywane będą jako zbiorcze analizy, które będą pomocne przy wyznaczaniu obszarów wymagających interwencji.

Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Czechowice-Dziedzice dofinansowane jest w 90% w ramach projektu pn. "Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin". Dotacja współfinansowana jest w 85% ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.

UM Czechowice-Dziedzice


UM Czechowice-Dziedzice

aka / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.