Wiadomości

  • 13 lutego 2017
  • 14 lutego 2017
  • wyświetleń: 11303

Przedszkolaki przeniosą się do budynku wygaszanego gimnazjum

Na lutowej sesji Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach radni pochylą się nad projektem uchwały, który zakłada likwidację dwóch przedszkoli publicznych w Czechowicach-Dziedzicach: Przedszkola Publicznego nr 4 i Przedszkola Publicznego nr 7. Dzieci z obu placówek mają kontynuować edukację w siedzibie Publicznego Gimnazjum nr 1.

Gimnazjum nr 1
Publiczne Gimnazjum nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach · fot. czecho.pl


Projekt uchwały zakłada z dniem 31 sierpnia 2017 roku likwidację Przedszkola Publicznego nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. K. Przerwy-Tetmajera 18 oraz Przedszkola Publicznego nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. A. Krzanowskiego 9. Dzieciom uczęszczającym do likwidowanych przedszkoli zostanie zapewniona możliwość kontynuowania wychowania przedszkolnego w nowo tworzonym przedszkolu w budynku dotychczasowego Gimnazjum Publicznego Nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Czechowicach-Dziedzicach.

- Przedszkole Publiczne Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach i Przedszkole Publiczne Nr 7
w Czechowicach-Dziedzicach mieszczą się w lokalach stanowiących własność Czechowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Przedszkola są placówkami dwuoddziałowymi, do których uczęszcza łącznie 100 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Za likwidacją przedszkoli przemawia konieczność racjonalnego ponoszenia kosztów na realizację zadań statutowych m.in. wyjście z lokali czynszowych. Oba przedszkola mieszczą się w lokalach wynajmowanych od Czechowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Za wynajem lokalu przedszkola w 2016 r. płaciły comiesięczny czynsz w wysokości 2 764,67 zł każde, co daje w ciągu roku łączną kwotę 66 352,08 zł
- czytamy w uzasadnieniu uchwały.

W uzasadnieniu uchwały czytamy także, że od 1 września 2017 r. uruchomione zostanie nowe, czterooddziałowe przedszkole, które będzie miało siedzibę w dotychczasowym budynku Gimnazjum Publicznego Nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Czechowicach-Dziedzicach. W związku z powyższym, dzieci uczęszczające do likwidowanych przedszkoli będą miały możliwość kontynuowania wychowania przedszkolnego w nowej, bardziej dostosowanej do ich potrzeb placówce. Również pracownicy likwidowanych przedszkoli zostaną zatrudnieni w miarę możliwości w nowo otwartym przedszkolu. Ponadto, część kadry Przedszkola Publicznego Nr 4 i Przedszkola Publicznego nr 7 w przypadku ich zlikwidowania będzie mogła skorzystać z wcześniejszych uprawnień emerytalnych.

Likwidacja przedszkoli ma nie pogorszyć warunków wychowania przedszkolnego ani nie ograniczy powszechnej dostępności do przedszkoli. Spełnione zostają wymogi art. 14a ust. 3 ustawy o systemie oświaty zgodnie, z którym droga dziecka pięcioletniego z domu do najbliższego przedszkola nie powinna przekroczyć 3 km. Liczba miejsc w gminnych przedszkolach nie ulegnie zmniejszeniu.

ab / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.