Wiadomości

  • 24 lutego 2017
  • wyświetleń: 1602

Uprawnienia kombatantów i osób represjonowanych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach stosownie do otrzymanego pisma Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 24 stycznia informuje, że w roku 2017 nie przewidziano środków do przekazania gminom na wypłatę pomocy pieniężnej kombatantom, ofiarom represji i wdowom (wdowcom) pozostałym po osobach uprawnionych wynikających z art.19 b ust. 1 ustawy z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Jednak kombatanci i inne osoby uprawnione znajdujące się w trudnej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc pieniężną bezpośrednio do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wzór wniosku o przyznanie wskazanej wyżej pomocy opublikowany jest na stronie internetowej urzędu http://www.kombatanci.gov.pl.

Kombatanci i inne osoby uprawnione korzystają także z pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej w miejscu zamieszkania, uzyskiwaniu miejsc w domach pomocy społecznej, w szczególności w domach przeznaczonych dla kombatantów. Wskazane osoby, uprawnione są również do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach oraz do przyjęcia przez lekarzy specjalistów bez skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Członkowie Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej będą mogli wypoczywać w podległych COS Ośrodkach Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku, Zakopanem, Władysławowie-Cetniewie, Giżycku, Wałczu i Spale.

Osoby uprawnione na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych mogą ubiegać się o przyznanie przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej które to świadczenia nie podlegają opodatkowaniu - szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu.

W celu uzyskania dodatkowych informacji można skorzystać z porad pracownika socjalnego.

aka / czecho.pl

źródło: OPS Czechowice-Dziedzice

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.