Wiadomości

 • 27 lutego 2017
 • wyświetleń: 5412

Trwają zapisy do Katolickiej Szkoły Podstawowej

Artykuł sponsorowany:

Trwają zapisy do Katolickiej Szkoły Podstawowej w Czechowicach-Dziedzicach powstałej z przekształcenia Katolickiego Gimnazjum.

Jesteśmy społecznością ludzi z pasją. Kształcimy na bardzo wysokim poziomie, czego efektem są wyniki z egzaminów gimnazjalnych lokujące szkołę w czołówce województwa śląskiego. Kładziemy nacisk na wychowanie w duchu chrześcijańskich wartości oraz bezpieczeństwo i rozwój uczniów.

Katolickie Gimnazjum


Obecnie prowadzimy zapisy do kl. 1 i 7 na rok szkolny 2017/18.

Oferta edukacyjna:
 • wysoki poziom nauczania - bardzo dobre przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty oraz szkoły ponadpodstawowej,
 • skuteczny program wychowawczy oparty na wartościach chrześcijańskich,
 • jednozmianowy system nauki,
 • zwiększona ilość edukacji matematycznej od klasy 1,
 • kameralna atmosfera w małej społeczności szkolnej,
 • naukę języków obcych w grupach w rozszerzonym zakresie:
 • język angielski - 5 godz. tygodniowo ,
 • drugi język nowożytny już od klasy 3-do wyboru: język niemiecki lub język francuski, w kl. 7 i 8 3 godz. tygodniowo,
 • konwersacje z native- speakerem (w ostatnim roku nauki),
 • rozszerzony program informatyki ,
 • świetlica z ciekawą ofertą różnorodnych zajęć dostosowana do potrzeb rodziców,
 • udział w zajęciach na krytym basenie od kl.1, fitness dla dziewcząt w starszych klasach,
 • możliwość udziału w wolontariacie,
 • możliwość korzystania z II śniadań i domowych obiadów,
 • system stypendiów naukowych i socjalnych.


Dodatkowo dla chętnych uczniów:
 • półkolonie w wakacje i w ferie,
 • zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze,
 • wyjazdy na warsztaty i przedstawienia w języku angielskim,
 • koło " Miłośników Teatru"- wyjazdy na spektakle do Krakowa, Bielska- Białej, Katowic,
 • zajęcia artystyczne w ramach świetlicy szkolnej,
 • przedmiotowe koła zainteresowań, koło teatralne, zespól wokalny, instrumentalny, SKS,
 • "Spotkania z fizyką" - wyjazdy na Uniwersytet Śląski.


Szkoła działa pod patronatem Ambasady Francji i prowadzi klasę frankofońską - rozszerzony program nauczania języka francuskiego i kultury francuskiej - czwarta godzina języka francuskiego.

Zadania realizuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogów.