Reklama

Wiadomości

  • 18 marca 2017
  • wyświetleń: 4369

Gminna Rada Seniorów debatowała po raz czwarty

15 marca odbyło się czwarte już posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Czechowicach-Dziedzicach.

Gminna Rada Seniorów debatowała po raz czwarty - 15.03.2017 · fot. www.um.czechowice-dziedzice.pl


Tym razem dominowały trzy główne punkty. Pierwszy dotyczył sprawozdania z działalności Rady za poprzedni rok. Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Rady Edward Lesiewicz, który podkreślił, że w krótkim czasie (Rada zainaugurowała działalność 8 września 2016 roku) udało się zrealizować cały szereg przedsięwzięć i nawiązać wiele bardzo pożytecznych kontaktów.

Ponadto członkowie Rady cały czas "są na dorobku", czyli uczą się i korzystają z doświadczeń innych. Podziękował wszystkim zaangażowanym w realizację uchwał Rady, a szczególnie Burmistrzowi wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego oraz dyrektorom Miejskiej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Pomocy Społecznej. Na miłe słowa podziękowania odpowiedział przedstawiciel Burmistrza Marek Gazda - Sekretarz Miasta.

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. Kolejny duży temat to przedstawienie Ramowego planu pracy Gminnej Rady Seniorów na okres kadencji 2017-2020 przygotowanego przez Prezydium Rady. Główne kierunki działań zostały wskazane w trzech obszarach:
  • Profilaktyka i promocja zdrowia osób starszych.
  • Aktywność społeczna seniorów, zwiększenie udziału osób starszych w życiu lokalnej społeczności, w tym poprawa dostępności do informacji o działaniach seniorów.
  • Aktywność kulturalna, turystyczna i edukacyjna seniorów, integracja międzypokoleniowa. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu seniorów.


Po dyskusji program także został przyjęty jednogłośnie. Ostatni duży punkt związany był z propozycją powołania zespołu roboczego do opracowania koncepcji i programu obchodów Dnia Seniora w gminie Czechowice-Dziedzice. Po rozważeniu propozycji Rada podjęła uchwałę o powołaniu wymienionego zespołu w składzie:
  • Urszula Gazda
  • Andrzej Kobiela
  • Edward Lesiewicz
  • Bogdan Ogrocki
  • Andrzej Zuber


Zadaniem członków zespołu będzie współpraca z przedstawicielami Burmistrza w celu wspólnego wypracowania programu obchodów Dnia Seniora, które w zgodnej opinii Burmistrza Mariana Błachuta i członków Rady Seniorów powinny zostać urzeczywistnione jeszcze w bieżącym roku.

Zgodnie z harmonogramem pracy Gminnej Rady Seniorów, kolejne posiedzenie zostało zaplanowane na 14 czerwca.

aka / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.