Wiadomości

  • 29 marca 2017
  • 30 marca 2017
  • wyświetleń: 3295

Konsultacje społeczne Programu Rewitalizacji os. Centrum i Kolonia

Za nami:

Prace nad Programem Rewitalizacji dla Gminy Czechowice-Dziedzice dobiegają końca. Przeanalizowane zostały dane dotyczące problemów występujących na całym jej terytorium, wyznaczono obszary rewitalizacji i zaplanowano działania, których celem jest poprawa sytuacji na tych obszarach. Prezentacja projektu Programu i jego przedyskutowanie będzie przedmiotem czwartkowych konsultacji z mieszkańcami.

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 30 marca w sali nr 305 Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach przy Placu Jana Pawła II 1. Początek spotkania o godzinie 16.30. Podczas debaty przedstawiony zostanie projekt Programu i jego poszczególne etapy - wyznaczenie obszarów zdegradowanych, rewitalizowanych oraz przedsięwzięcia rewitalizacyjne dla podobszarów rewitalizacji "Centrum" i "Kolonia" wyznaczonych na terenie Czechowic-Dziedzic.

- Serdecznie zapraszamy do udziału w debacie nad projektem Programu Rewitalizacji Gminy Czechowice-Dziedzice. Zaproszenie skierowane jest do wszystkich interesariuszy rewitalizacji, w tym w szczególności do mieszkańców i przedsiębiorców - zachęcają urzędnicy.

Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Czechowice-Dziedzice jest dofinansowane w 90% w ramach projektu pn. "Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin". Dotacja współfinansowana jest w 85% ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.

BM

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.