Reklama

Wiadomości

  • 27 października 2017
  • wyświetleń: 2795

[ZDJĘCIA] Sesja Rady Powiatu o rolnictwie i zadaniach oświatowych

Zwołaną na 25 października XLVI sesję Rady Powiatu w Bielsku-Białej poświęcono rolnictwu i realizacji w roku ubiegłym zadań oświatowych.

Sesja Rady Powiatu Bielskiego - 25.10.2017 · fot. Jarosław Jesionka / Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej


Sesję otworzył przewodniczący Rady Powiatu Jan Borowski. Po złożeniu informacji Zarządu Powiatu przez starostę bielskiego Andrzeja Płonkę o pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz zapytaniach i interpelacjach radnych, część sesji poświęconą aktualnym problemom w rolnictwie w powiecie bielskim rozpoczął przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Jacek Staszek omawiając tegoroczne zadania Komisji w tej dziedzinie.

W następnej kolejności głos zabrał wicestarosta Grzegorz Szetyński, który zaakcentował znaczenie rolnictwa ekologicznego, naturalnych metod w prowadzeniu gospodarstw hodowlanych, ogrodniczych, warzywnych i rolę pożytecznych mikroorganizmów dla naszego zdrowia. Podkreślił, że w lutym 2018 roku planowana jest kolejna konferencja poświęcona zagadnieniom rolnictwa ekologicznego i ekomedycynie oraz kształtowaniu wiedzy i świadomości ekologicznej.

Informację i o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017 zaprezentował radnym Stanisław Pięta członek Zarządu Powiatu. St. Pięta omówił wynik egzaminów maturalnych i egzaminów przygotowania zawodowego za rok szkolny 2016/2017 w szkołach prowadzonych przez powiat.

Pełnomocnik Zarządu Powiatu ds. oświaty Zofia Jonkisz przekazała radnym informację o działaniach podejmowanych przez szkoły, nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz o wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kuratora Oświaty w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat bielski.

Alina Macher / czecho.pl

źródło: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.